Redaktøren anbefaler

 • Kalender for geofagene

  Kalenderen - tilbud til undervisere med geofag

  Kalenderen viser arrangementer, kurser og tilbud til undervisere med geofag. Alle kan henvende sig med "geografiske" arrangementer og få dem optaget i kalenderen. Tid, sted, ansvarlig person og indhold (gerne link) ønskes.

 • 17 ikoner

  FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling

  Et digitalt læringssite udviklet af UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. Her er forslag til naturgeografi.

 • Indianere

  Verdens oprindelige folk - naturgeografi

  Undervisningsmaterialet VERDENS OPRINDELIGE FOLK giver lærere og elever mulighed for at arbejde tematisk og systematisk med emnet oprindelige folk gennem en række faglige indgange, undervisningsforløb og vinkler, der relaterer specifikt til fagmålene indenfor især samfundsfag og naturgeografi i gymnasiet.

Seneste moduler

Hus i Saqqaq ved Diskobugten

AT-2017 Naturgeografi

Inspirationsside med ideer til valg af en sag om menneskets forhold til naturen, som vores fag naturgeografi kan være med til at belyse. Bidrag gerne med dine ideer!

Subscribe to Seneste moduler

Kontakt redaktøren

Redaktøren i FN

Kontakt redaktøren Laust Wium Olesen på mail: laust@lwo.dk.

Tilmeld dig nyhedsbrevet.

Besøg Geografilærerforeningens Facebook-side og bidrag.

Temaer