Redaktøren anbefaler

  • Stop dig selv

    Digital krænkelse

    Indsatser mod krænkende adfærd på nettet. Her kan du få hjælp til at forebygge og modvirke sexkrænkende og ulovlig adfærd på nettet. Undervisningsmateriale, dialogredskaber, film og viden om deling af nøgenbilleder og god tone på nettet.

  • SIP - Reform af de gymnasiale uddannelser

    Reform af de gymnasiale uddannelser

    SIP-kurserne i efteråret 2017 handler om dannelse, fagligt samspil og styrket digitalisering i undervisningen. Du kan tilmelde dig nu og læse om de tre temaer herunder.

Seneste moduler

Undervisning

Temadag om HF

Temadag om projekt- og praktikforløb, timepuljer, professionsorientering samt studiekultur, elevtrivsel, klassefællesskab og fastholdelse.

Subscribe to Seneste moduler

Nyheder fra Undervisningsministeriet

Temaer