AMU-kursist ved simulator
  © Anders Brohus / HedeDanmark

  Vellykket kursusforløb for ansatte i HedeDanmark

  HedeDanmark satte uddannelse i gang for de timelønnede medarbejdere i vintersæsonen - i stedet for at vinterfyre. Kursusforløbet er resultatet af et eksemplarisk samarbejde mellem fagforeningen 3F, arbejdsgiveren og to kursusudbydere på Fyn.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  861411_.jpg

  Efteruddannelse - Geovidenskab

  Her kan du se GL-E's (Gymnasieskolernes Lærerforenings Efteruddannelse) samlede kursus­tilbud i geovidenskab til lærere og ledere i den gymnasiale sektor - stx, hf, hhx, htx og eux​.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX2844801.jpg

  Efteruddannelse - Økonomi

  Her kan du se GL-E's (Gymnasieskolernes Lærerforenings Efteruddannelse) samlede kursus­tilbud i billedkunst til lærere og ledere i den gymnasiale sektor - stx, hf, hhx, htx og eux​. Derudover kursustilbud om pædagogik og didaktik og it i undervisningen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  geo-kursus.jpg
  © Laust Wium Olesen

  Efteruddannelse for geografilærere

  Her kan du finde oplysninger om efteruddannelsestilbud for undervisere i naturgeografi, geografi, geovidenskab m.m.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Konference

  Konference: Psykologi i krydsfeltet mellem teori og praksis, april 2015

  Fredag d. 17. april kl. 10-16 er Københavns VUC vært for en højaktuel konference om psykologifagets virke mellem teori og praksis. Se programmet her.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX2844801.jpg

  Efteruddannelse - hhx engelsk

  Her kan du se GL-E's (Gymnasieskolernes Lærerforenings Efteruddannelse) samlede kursus­tilbud i engelsk til lærere og ledere i den gymnasiale sektor - stx, hf, hhx, htx og eux​.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX2844801.jpg

  Efteruddannelse - Finansiering

  Her finder du GL-E's oversigt over relevant efteruddannelse i forbindelse med finansiering. Desuden kursustilbud om almen pædagogik og didaktik og It i undervisningen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  6537_.jpg

  Forelæsninger om Kina

  På hjemmesiden www.thegreatcourses.com kan du finde forelæsninger om kinesisk historie, moderne kinesisk politik, økonomi og samfund.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX2844801.jpg

  Efteruddannelse - Fransk

  Her kan du se GL-E's (Gymnasieskolernes Lærerforenings Efteruddannelse) samlede kursus­tilbud i fransk til lærere og ledere i den gymnasiale sektor - stx, hf, hhx, htx og eux​.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX2844801.jpg

  Efteruddannelse - Samfundsfag

  Her kan du se GL-E's (Gymnasieskolernes Lærerforenings Efteruddannelse) samlede kursus­tilbud i samfundsfag til lærere og ledere i den gymnasiale sektor - stx, hf, hhx, htx og eux​.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  kursus.png

  Efteruddannelse - Tysk

  Her kan du se GL-E's (Gymnasieskolernes Lærerforenings Efteruddannelse) samlede kursus­tilbud i tysk til lærere og ledere i den gymnasiale sektor - stx, hf, hhx, htx og eux​.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Person sidder med bøger og arbejder ved computer

  Efteruddannelse - Bioteknologi

  Her finder du GL-E's oversigt over relevant efteruddannelse i forbindelse med bioteknologi, når det udbydes i kataloget. Desuden oversigt over kursustilbud om almen pædagogik og didaktik og it i undervisningen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX2844801.jpg

  Efteruddannelse - Kemi

  Her kan du se GL-E's (Gymnasieskolernes Lærerforenings Efteruddannelse) samlede kursus­tilbud i kemi til lærere og ledere i den gymnasiale sektor - stx, hf, hhx, htx og eux​.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  feedback talebobler

  Evaluering af det nationale efteruddannelsesprogram Sprogpakken

  Ca. 6.000 pædagoger og ca. 450 kommunale nøglepersoner gennemførte fra 2011 til 2012 det nationale efteruddannelsesprogram Sprogpakken. Evalueringerne efter kurserne pegede på et stort udbytte.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  to kvinder med børn

  Om VIDA programmet

  Programmet ”Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud” (VIDA) har til formål at styrke børns trivsel, læring og udvikling gennem inkluderende pædagogisk praksis.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  hvem hvad hvor

  Om VIDA interventionerne

  7000 børn deltog i VIDA programmet, hvor forskere undersøgte effekten af pædagogers efteruddannelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  to drenge der holder om hinanden

  Resultater af VIDA programmet

  VIDA har effekt på alle børns trivsel og socio-emotionelle udvikling.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  teksten education

  Stort efteruddannelsesprogram for dagplejere

  Et samarbejde mellem otte kommuner sikrer, at 710 dagplejere får styrket deres kompetencer i arbejdet med at understøtte børns udvikling.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Logo til forskningskortlægning
  © Socialstyrelsen

  Sprogpakkens forskningskortlægning

  Få overblik over indholdet i den forskningkortlægning, der er afsæt for hele Sprogpakken.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  bøger og brille

  Aktuelle efteruddannelsestilbud

  Se aktuelle kurser og efteruddannelsestilbud for undervisere indenfor FVU-området.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer