energikon_1.jpg
  © Hans Jørn Schmidt

  Energikonsulenten

  Undervisningsmateriale til fysik/kemi fra EVU (uddannelse indenfor el og vvs) om boligopvarming, energitab og isolering. Materialet består af en lærervejledning, baggrundsviden om energi, et opgavesæt med 5 selvstændige forsøgsoplæg samt et elevcertifikat.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Beregning af McDonalds-måltid
  © Inge Hass Norlyk

  Beregning af energi i et McDonalds-måltid

  To film om energiberegning. 1.del fortæller generelt om næringsstoffer i kosten. 2.del viser en beregning af energiindholdet i et McDonald's-måltid. Filmene er produceret af naturfagsunderviser Charlotte Hein Nielsen, Social-og sundhedsskolen Fyn.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Solcelleanlæg

  Solceller

  Undervisningsmateriale om solcelleanlægget hos Topdanmark. Materialet er lavet i samarbejde med Borupgaard Gymnasium.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Geografiklasse studerer landskab og vindmølle
  © Laust Wium Olesen

  Powerplay - et dilemmaspil om fremtidens energiforsyning

  I dilemmaspillet Powerplay er det eleverne, der tager beslutningerne. Eleverne får nu selv muligheden for at ændre på fremtidens energiforbrug og -kilder.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Boreplatform ved kaj i Esbjerg
  © Laust Wium Olesen

  Oliens migration

  Formål: At opnå viden om oliens migration ved anvendelse af simple materialer og et simpelt eksperiment..
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  solenergi

  Samfundsfag og naturvidenskab - undervisning

  Modulet tilbyder interesserede gymnasielærere i naturvidenskab og samfundsfag inspiration til fællesfaglige undervisningsforløb omkring skæringspunkter mellem naturvidenskaben og samfundsvidenskaben.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Grøn Vækst

  Samfundsfag og naturvidenskab - inspiration

  Modulet tilbyder interesserede gymnasielærere i naturvidenskab og samfundsfag inspiration til fællesfaglige projekter omkring skæringspunkter mellem naturvidenskaben og samfundsvidenskaben.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elev skriver tal på tavle

  Matematiske Horisonter - med IT

  Introduktion og opgaver til moderne eksempler på brug af matematik i samfund og i hverdag. Bogen kan ses online eller frit downloades og er betalt og udgivet af DTU. Flere eksempler kommer omkring it og kan fx bruges som udgangspunkt for projekter og opgaver som SSO, SRO og SRP.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Solopgang

  Kan solen alene løse vores fremtidige energiforsyning?

  Tanken med dette forløb er at give undervisere idéer. Forløbet indeholder mange elementer, hvor det normalt ikke vil være muligt at gennemføre alle. Lad projektet køre og inddrag relevant kernestof, hvor det føles passende.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  vindmoelle.jpg

  Energi

  Her kan man finde inspiration til emnet energi.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  vindmoelle.jpg

  Energi

  Ressourcer om energi som kan bruges til undervisningen i naturvidenskabeligt grundforløb.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  lyspaere.jpg

  Undersøg lys systematisk - Gennemførelse

  Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Lys

  Undersøg lys systematisk - Evaluering

  Lærer og elever evaluerer forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  IR.jpg

  Den urbane varmeø - albedo

  Via to øvelser skal eleverne arbejde med den urbane varmeø og måle varmeafgivelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  IR.jpg

  Den urbane varmeø - Eksperiment

  Albedo i laboratoriet og i byens rum
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  3987_.jpg

  Energi

  I dette tværfaglige forløb lærer eleverne om vores brug af fossilt brændstof versus vedvarende energi.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  fotosyntese.jpg

  Fotosyntese - iltbobler og vandpest

  Eksperiment om fotosyntesens afhængighed af temperatur med perspektiverende spørgsmål til byer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  rugbroed.jpg

  Fødevareundersøgelse - kostens energistoffer

  Et eksperiment med undersøgelse af fedt, protein og kulhydrat i madvarer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  5753_.jpg

  Grønlandspumpen

  Tre forsøg med måling på saltvand før og efter indfrysning samt densitetsbestemmelse på vand med og uden salt og ved forskellige temperaturer.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  Frontbillede til ETIE

  Lys, varme og energi

  Et eksperiment der illustrerer solens påvirkning på geografisk variation i plante- og dyreliv.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer