To drenge fra Jægerspris

  Forforståelse er nøglen til tosprogede elevers læring

  På H. C. Andersen Skolen har matematiklæreren skiftet tallene ud med bogstaver.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Jagt på B
  © Lærkeparken

  Lærkeparken NNS-institution

  Lærkeparkens børnehus er et af 7 børnehuse i institutionen Abildgård, som ligger i Vollsmose i Odense. Bydelen og børnehuset rummer børn med mange forskellige nationale og sproglige baggrunde. Institutionen er en del af Ny Nordisk Skole, der arbejder målrettet på at udvikle pædagogisk praksis, så alle børn bliver så dygtige de kan.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  IMAG1952.jpg

  Webinaroptagelse: Øget bevægelse kan fremme trivsel og læring

  Video, slides, Padlet og blog. Hvilke sundhedsmæssige konsekvenser har det, at vores børn er blevet mere inaktive, stillesiddende og kropsligt ubrugte.
  Indholdstype: 
  Andet
  Klaus Thestrup
  © Klaus Thestrup

  Webinaroptagelse: Medieleg i dagtilbud

  Børnehaver og andre dagtilbud var målgruppen for det første webinar, EMU afholdt for Ny Nordisk Skole, NNS. Webinarerne er en del af et ”NNS-bibliotek”, der nu er afviklet på EMU Danmarks læringsportal.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Pædagogisk personale
  Malene Slott Nielsen
  © Styrelsen for It og Læring

  Webinaroptagelse: Styrk hverdagssamtalen

  Video og slides fra webinaret er nu klar. Den daglige samtale er essentiel for børns sprogtilegnelse. I webinaret Styrk hverdagssamtalen var der oplæg om – og mulighed for at diskutere - udfordringerne med at skabe plads til hverdagssamtalen. Oplægsholder: Malene Slott Nielsen, ph.d., adjunkt (UCL) og EMU-redaktør.
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Ledelse
  Lærer
  Pædagogisk personale
  Susanne Thomsen Jensen Webinar#3
  © Susanne Thomsen jensen

  Webinaroptagelse: Fra selvledelse & medledelse til delt lederskab

  Video og slides fra Ny Nordisk Skole-webinaret med vicerektor Susanne T. Jensen fra Odder Gymnasium er klar. Vi diskuterede ledelse og medledelse i organisationen - fra best practice til next practice. Målgruppen var alle typer ledere fra hele 0-18-årsområdet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Ledelse
  Pædagogisk personale
  Jesper Tække, Aarhus Universitet
  © Christoffer Regild

  Webinaroptagelse: Socio Media Education - mellem forbud og ligegyldighed

  Video og slides fra Jesper Tækkes webinar er klar på EMU. Find inspiration til din institutions forandringsprojekt i Ny Nordisk Skole (NNS), herunder hvordan I inddrager sociale medier. Webinaret er en del af NNS-biblioteket på EMU.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Ledelse
  Lærer
  Anne Görlich
  © Anne Görlich

  Webinaroptagelse: Veje til uddannelse

  Video og prezi-slides. Anne Görlich forsker i udsatte og sårbare unges vej til uddannelse og har undersøgt, hvilke unge der har svært ved uddannelse, og hvad de har brug for for at kunne tage en uddannelse. Anne er ph.d-studerende ved Center for Ungdomsforskning (CeFu).
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Bettina Victoria Iverssøn
  © Bettina Victoria Iverssøn

  Webinaroptagelse: Målstyret undervisning (1)

  Se video og slides fra Victoria Iverssøns første webinar. Victoria har været lærer på Vedbæk skole, og hun har - inspireret af John Hattie og James Nottingham - selv udviklet en række undervisningsmaterialer til arbejdet med målstyret undervisning og læring for alle.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Ledelse
  Tæt samarbejde mellem dagpleje, børnehuse og skole skaber gode overgange

  Tæt samarbejde mellem dagpleje, børnehuse og skole skaber gode overgange

  Vonsild styrker overlevering mellem institutionerne gennem netværket
  Indholdstype: 
  Metoder
  Tæt samarbejde mellem forskere og lærere kommer elever til gode

  Tæt samarbejde mellem forskere og lærere kommer elever til gode

  I Roskilde har en privatskole, en folkeskole og et gymnasium indgået et omfattende samarbejde inden for rammerne af Ny Nordisk Skole, hvor både kommune og forskere bliver inddraget for at sikre, at alle elever lærer mest muligt.
  Indholdstype: 
  Andet
  Venskabsklasser

  Venskabsklasser mindsker det socialbetingede uddannelsesvalg

  I Aalborg skal fællesskab gøre uddannelsesvalg uafhængig af social arv.
  Indholdstype: 
  Andet
  NNS-webinar med Victoria Iverssøn

  Webinarer og Ny Nordisk Skole

  Samling af webinarer afholdt i forbindelse med Ny Nordisk Skole
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Victoria Iverssøn
  © Victoria Iverssøn

  Webinaroptagelse: Mere om målstyret undervisning (2)

  Video og slides er nu klar. Få konkrete værktøjer til at planlægge et læringsmålstyret forløb, som tilgodeser synlig læring. Victoria Iverssøn har - inspireret af John Hattie og James Nottingham - selv udviklet en række undervisningsmaterialer til arbejdet med målstyret undervisning og læring for alle. Webinar blev afholdt den 27. oktober '14.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  Pædagogisk personale
  Trappe på Ørestad Gymnasium
  © Ørestad Gymnasium

  Ørestad Gymnasium: NNS - som anledning

  Rektor Allan Kjær Andersen fra Ørestad Gymnasium holdt oplæg på Danmarks Læringsfestival under overskriften "Ny Nordisk Skole - som anledning". Lyt til oplægget, som vi har lagt på SoundCloud.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  hold

  Aldersintegration og kompetence-differentiering på tværs af Danmark

  Ørestad Skole i København, Lisbjergskolen i Aarhus, Hundslund Skole, Vestre Skole i Grindsted, Hou Skole i Odder, Sortebakkeskolen i Rebild og Buskelundskolen i Silkeborg er gået sammen i et fælles netværk, hvor de i fællesskab vil udfordre tanken om årgangsopdelt holddannelse.
  Indholdstype: 
  Andet
  It i anvendelse

  Bedre brug af it skal motivere eleverne

  Privatskolen Skt. Josefs Skole i Roskilde samarbejder med folkeskolen Lynghøjskolen og Himmelev Gymnasium om at motivere eleverne ved at integrere it i fagene. Projektet foregår som aktionslæring og skal ende med at lette overgangen fra grundskole til gymnasium.
  Indholdstype: 
  Andet
  Indgangen til VIA UC
  © Sven Jeppesen/Styrelsen for IT og Læring

  Blandede medier løser udfordringer på erhvervsuddannelserne

  Ny Nordisk Skole-institutionerne Randers Social- og Sundhedsskole og Erhvervsskolen Tradium gik sammen med to andre erhvervsskoler for at finde løsninger på nogle af elevernes hyppigste udfordringer: Matematikskræk, strenge tilstedeværelseskrav og svære teoretiske begreber.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Blog

  BLOGarkiv - Forskerstafetten

  Indhold fra blogserien forskerstafet om centrale temaer i NNS
  Indholdstype: 
  Andet
  Blog

  BLOGarkiv - Målstyret undervisning og synlig læring

  Indhold fra blogserien Målstyret undervisning og synlig læring
  Indholdstype: 
  Andet