Joyce, Tracy og Jacob hopper.
  © Jacob Kromann Lennheden & Frederik Georg Reventlow

  Udskoling - inspiration til fagene

  Find inspiration til din undervisning. I oversigten er der ressourcer og værktøjer, læringsmålstyrede undervisningsaktiviteter til Danidas Verdensfilm samt andre materialer, som er målrettet forskellige fag i udskolingen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Børn udskoling

  Udskoling

  Inspiration til undervisning i udeskole rettet mod udskoling.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever ved computer
  © Troels Gannerup Christensen

  NEWSroom

  Arbejd med nyheder på engelsk som en del af undervisningen - naturligvis. I dag har vi enestående gode muligheder for at inddrage aktuelle engelske tekster i undervisningen, som også eleverne kan arbejde med.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Lærer
  Elev i natur

  Udskoling - faglig inspiration fra natur og miljø

  Find inspiration til din undervisning. I oversigten er der læringsressourcer, fakta og værktøjer, som er målrettet forskellige fag i udskolingen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Virksomhed fra luften

  Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen

  Materialer: Karrierelæringsunderstøttende skole-virksomhedssamarbejde • Forskellige typer af skole-virksomhedssamarbejder • Praksiseksempler
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Virksomhed fra luften

  Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen

  Materialer: Karrierelæringsunderstøttende skole-virksomhedssamarbejde • Forskellige typer af skole-virksomhedssamarbejder • Praksiseksempler
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale