Jorden set fra rummet

  Opmåling af Jorden

  Lige siden antikkens grækere har man forsøgt at opmåle Jorden på mange forskellige måder. Opmåling af Jorden er et emne på mange niveauer. Det kan bruges tidligt i geometriundervisningen og senere til en SSO-opgave eller en SRP-opgave med matematik i kombination med fysik eller historie. På studieture kan det også være relevant at beskæftige sig med opmåling af Jorden.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Mennesker med maske om munden

  SIR-modeller

  SIR-modeller beskriver spredningen af en smitsom sygdom. De kan danne udgangspunkt for SRP-opgaver med matematik i kombination med biologi eller historie, hvor man i matematik kan opstille modeller for, hvordan antallet af smittede udvikler sig.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Russisk kampvogn

  Lanchesters modeller

  Lanchesters modeller er matematiske modeller, der beskriver et slag mellem to militære styrker. Modellerne kan afprøves på historiske data og kan derfor danne udgangspunkt for en SRP-opgave med fagene matematik og historie.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo
  © Undervisningsministeriets

  SRP

  Samfundsfag - særtræk i SRP
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo
  © Undervisningsministeriets

  SRP

  Eksempler på SRP opgaveformuleringer
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo
  © Undervisningsministeriets

  SRP eksempler

  Eksempler på SRP opgaveformuleringer
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo
  © Undervisningsministeriets

  SRP

  Eksempler på SRP opgaveformuleringer
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  SRP

  SRP eksempler
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  SRP

  Eksempler på SRP opgaveformuleringer
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX851884 (1).jpg

  SRP med mediefag og engelsk

  Her kan du finde opgaveformuleringer med mediefag og engelsk
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Lærer
  BEFIS1.jpg

  Råd og vink om SRP/SSO

  SRP/SSO i samfundsfag
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Noder

  SRP: Musik og dramatik

  Her kan du finde eksempler på SRPformuleringer med fagene musik og dramatik.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  formel

  SRP: Musik og matematik

  Samarbejdsmuligheder mellem matematik og musik
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Opgaveskrivning

  SRP, SSO og SRO i musik

  Denne side indeholder formalia omkring SRP og SSO primært rettet mod lærerne.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Globus

  Opmåling af Verden

  Opmåling af Verden er skrevet af Daniel Kehlmann og er den bedst sælgende roman på tysk siden 1985. Hovedpersonerne er Alexander von Humboldt og Carl Frederich Von Gauss. Med en matematiker som hovedperson er den velegnet til en SSO-opgave eller en SRP-opgave med dansk eller tysk som det andet fag.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Indkomstfordeling til Gini-koeeficient
  © Torben Svendsen

  Indkomstfordeling

  Indkomsten i et geografisk afgrænset område som et land eller en by kan være mere eller mindre jævnt fordelt. Denne side handler om nogle af de bud matematik har bud på, hvordan denne ulighed kan beskrives. Emnet er velegnet til et tematisk forløb, en SSO-opgave eller en SRP-opgave med samfundsfag.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Bog

  SRP - Studieretningsprojektet

  Formålet med studieretningsprojektet (SRP) er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i tilknytning til deres studieretning. Ved at kombinere forskellige faglige tilgange og discipliner, som forstærker den faglige fordybelse, skal eleverne demonstrere, at de er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant baggrundsstof, og at de er i stand til at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt og metodisk grundlag.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX3131349.jpg

  Studieretningsprojekt med design

  Autentiske eksempler på opgavetitler med design.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FAQ på sort tavle

  Brug af fiktion i tværfaglige opgaver

  Må man inddrage fiktive cases i psykologi? Hvordan samarbejder man med et sprogfag i en tværfaglig opgave? Få fagkonsulentens svar her.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX3358663_gd.jpg