Fra Københavns Åbne Gymnasium
  © Styrelsen for It og Læring/Sven Jeppesen

  De sætter sprog på innovation

  Hvis man skal arbejde med innovation, er det godt at være god til samarbejde, navigation, kreativitet, formidling og har handlekraft. På Københavns Åbne Gymnasium arbejder eleverne bevidst på at udvikle de evner.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Tracy Joyce and Kelly
  © Jacob Kromann Lennheden & Frederik Georg Reventlow, Danida

  The A Team - film

  En film om tre modige piger, som har besluttet sig for at finde en løsning på Kenyas store problem, krybskytteri. De kalder sig selv The A Team - og ved hjælp af bevægelsessensorer, som de selv har programmeret i skolen, forsøger tager de kampen op i mod krybskytterne.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  The A Team efter præsentationen.
  © Jacob Kromann Lennheden & Frederik Georg Reventlow

  Mediefag: The A Team

  Undervisningsmateriale til verdensfilm om krybskytteri i Kenya og tre modige pigers brug af moderne teknologi i kampen mod krybskytteri.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Mercy programmerer hjemme.
  © Jacob Kromann Lennheden & Frederik Georg Reventlow

  Biologi: Krybskytteri i Kenya

  Dokumentarfilmen "The A Team" danner i denne aktivitet udgangspunkt for at beskæftige sig med kompetenceområdet Perspektivering/Perspektivering i naturfag i Biologi i 7.-9. klasse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  The A Team efter præsentationen.
  © Jacob Kromann Lennheden & Frederik Georg Reventlow

  Engelsk: Kenyansk engelsk

  Dokumentarfilmen "The A Team" danner i denne aktivitet udgangspunkt for at beskæftige sig med kompetenceområdet Kultur og samfund/Engelsk som adgang til verden i Engelsk i 5.-7. klasse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Joyce, Tracy og Jacob hopper.
  © Jacob Kromann Lennheden & Frederik Georg Reventlow

  Drama - valgfag: Sig det, så jeg tror det!

  Dokumentarfilmen "The A Team" danner i denne aktivitet udgangspunkt for at beskæftige sig med kompetenceområdet Dramaproduktion/Performance i Drama - valgfag i 7.-9. klasse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  tavle med innovation

  Innovation - generelt om emnet på EMU

  Dette modul samler nogle af de moduler, der findes her på EMU om innovation, og som kan have relevans også for de klassiske fag.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Mand m tandhjul

  Innovation - materiale til de klassiske fag

  Her finder du materiale, som kan inspirere til innovation i de klassiske fag, såvel oldtidskundskab som sprogfagene.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Det pædagogiske læringscenter

  Innovation - materiale fra UVM-arbejdsgruppe

  Materiale om innovation i de klassiske fag fra en arbejdsgruppe under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Foto fra Danidas Verdensfilm "Lion Lights"
  © Iben Fog Saxe og André Rothschild.

  Engelsk: An Inspiring Story

  Dokumentarfilmen "Lion Lights" danner i denne aktivitet udgangspunkt for at beskæf-tige sig med kompetenceområderne Mundtlig Kommunikation/Lytning og Kultur og samfund/Interkulturel kontakt i engelsk i 5.-7. klasse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Foto fra filmen "Ulovlig overlevelse"
  © Turbinefilm

  Geografi: Den kenyanske befolkning

  Dokumentarfilmen ”The A Team” danner i denne aktivitet udgangspunkt for at arbejde med kompetenceområderne Undersøgelse/Demografi og erhverv samt Perspektivering/Naturgrundlag og levevilkår i geografi i 7.-9. klasse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Innovation

  Innovation i praksis - Fase 1 - ”Forbered”

  I første fase tages udgangspunkt i ’forberedelsen’.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Innovation

  Innovation i praksis

  Find inspiration til forskellige arbejdsprocesser, som særligt i udskolingen kan understøtte innovation og entreprenørskab, som led i fx tværfagligt samarbejde, projektforløb, understøttende undervisning eller måske som brudstykker i den daglige undervisning. Forløbet er udviklet i samarbejde med Søren Peter Dalby Andersen og tager afsæt i en konkret designopgave, som kan tilpasses efter behov.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Innovation

  Innovation i praksis - Fase 2 - ”Forstå”

  I anden fase tages udgangspunkt i ’forståelsen’.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Innovation

  Innovation i praksis - Fase 3 - ”Formgiv”

  I tredje fase tages udgangspunkt i ’formgivning’.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Innovation

  Innovation i praksis - Fase 4 - ”Færdiggør”

  I fjerde fase tages udgangspunkt i ’færdiggørelsen’.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Sjippetov.jpg
  © Hanne Heimbürger

  Innovation i AT - Begynd her!

  Definition, metoder, erfaringer, bedømmelse - inspiration til innovation i undervisningen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Vinmanden Peder og amatørbryggeren Martin åbner et nyt mikrobryggeri, der skal lave øl i høj smagmæssig kvalitet.
  © Koncern TV & Filmproduktion

  Baggårdsbryggeriet

  Vinmanden Peder og amatørbryggeren Martin åbner et nyt mikrobryggeri, der skal lave øl i høj smagmæssig kvalitet. Men hvordan går det med teknologi og produktionsstyring? Film og undervisningsforløb fra Springet-udsendelserne på TV2 om nystartede iværksættere.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX2394440 innovation.jpg

  Innovation i samfundsfag

  Dette modul drejer sig om Innovation i samfundsfag. Materialet er for størstedelen udarbejdet af en gruppe lærere i samfundsfag i forbindelse med et udviklingsprojekt. Herudover har fagkonsulenten bidraget med materiale.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX5534531.jpg

  Innovationsopgave: Design og dokumentar

  I dette forløb arbejder du med innovation som proces fra ide til færdig dokumentarfilm. Du lærer hvordan man sammen med andre kan finde og formulere ideer, søge løsninger baseret på mediefaglig viden og føre dem ud i livet. Undervejs er der stop, hvor du bliver udfordret af benspænd, tænker over hvordan ideen kan forbedres – og endelig slutter af med at brande dit produkt i en ny innovativ proces.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer