Vejleder

  Praksisfortællinger

  Praksisfortællinger beskriver udvalgte episoder fra den pædagogiske hverdag og kan bruges til at undersøge og udvikle den pædagogiske praksis.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  793040_.jpg

  Klasseobservation gav ny adfærd på Nørrebro

  Klasseobservationer og klare beskrivelser af, hvad læreren ville have eleverne til at gøre, fik 7. klasse på Blågård skole i København til at ændre adfærd.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Forvaltning
  7-Aktionslæren.jpg

  Aktionslæring

  Gennem aktionslæring kan kolleger blive bedre til at arbejde mere inkluderende og differentieret i undervisningen og den pædagogiske praksis.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Forsiden af bogen naturvidenskabeligt grundforløb
  © Forlaget Malling Beck

  Naturvidenskabeligt grundforløb - en introduktion til naturvidenskabelig metodik

  Dette er en af de bøger som benyttes i naturvidenskabeligt grundforløb. Bogen kan også fåes som e-bog.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Diagram lavet af seks segmenter

  Tematiske forløb

  En væsentlig del af matematikundervisningen udgøres af tematiske forløb og i det følgende kan man læse om forskellige typer af tematiske forløb og finde inspiration til konkrete forløb.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tegning af elektrisk pære på en baggrund af skitser.

  Projekter i matematik

  En del af matematikundervisning skal består af projekter. I det følgende kan man læse om projekter generelt og finde inspiration til konkrete projekter til forskellige niveauer i undervisningen.
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Lærer
  Logo for Cemeli - center for medieret læring og inklusion
  © Cemeli

  Medieret læring og inklusion

  Mediated Learning Experience er baseret på både en neuropsykologisk og socialpædagogisk faglig platform. Centralt i metoden står værdien "Alle kan lære". Metoden er mest anvendt i forhold til skoleområdet, men har bestemt også sin berettigelse på dagtilbudsområdet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Pædagogisk personale
  SMTTE

  En hjælp til planlægningen med SMTTE modellen

  SMTTE er en model til planlægning og udvikling, og kan evt. bruges i planlægningen op til praktikken.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Lærerstuderende
  Lærer

  Evaluering i praksis

  Lær at evaluere dine elever, samt din egen og andres undervisning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Lærerstuderende
  pressefoto minitex14
  © Helle Trolle

  Teori og metode - hvad er forskellen? (For gymnasieelever og kursister)

  Metoder henter du fra fagene. Fx litterære analysemetoder. Teori er det man tænker, når man vælger en metode. Hvis du fx tænker, at en forfatters liv og erfaringer afspejles og bearbejdes i den litteratur han skriver, vælger du en biografisk litterær analysemetode. Tænker du, at alle historier har nogle strukturer, der er grundlæggende ens, vil du vælge strukturalistisk metode.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Elev
  Kursist
  katrina-08-28-2005.jpg
  © NOAA

  Naturgeografi og AT

  AT-eksamensopgaver frem til 2013 - adgang til inspirationssiderne for naturgeografi.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Lydbølger

  Musik - metoder til analyse (bog)

  Bogens mål er, at læseren tilegner sig metoder til musikalsk analyse af vestlig kunst- og populærmusik gennem perspektivering til ikke-vestlig musik og folkemusik.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Uddrag af analysemodel
  © Gert Uttenthal Jensen

  Analysemetoder i musik (Notesæt)

  Det er godt at kombinere forskellige analyse-metoder, men det er dårligt at blande dem sammen. Hver analysemetode har et bud på, hvad der er interessant at få noget at vide om og hvem man skal spørge. Spørgsmål om metode er især interessant i forbindelse med SRP og AT.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  digital2kl.jpg
  © Helen Klavsen

  Analytisk synsvinkel

  Fagets metoder. Forskellige eksempler på analyse i faget.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  geo-kursus.jpg
  © Laust Wium Olesen

  Studer geofag og få spændende jobs

  Se hvordan eleverne i ungdomsuddannelserne kan komme videre med geofagene, når der skal vælges karriere.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Våde blade.jpg
  © Hanne Heimbürger

  Se hvordan du får eleven til at kombinere faglige metoder og metodiske refleksioner

  "Problemet opstår, fordi eleven kan belyse sin sag alene ved hjælp af sine fag-faglige metoder, så de meta-metodiske refleksioner for den enkelte elev kommer til at fremstå som irrelevante og vanskelige at integrere i arbejdet med sagen. For at modvirke denne situation har vi udviklet den videnskabelige basismodel som en ramme, eleverne kan arbejde ud fra i forbindelse med deres projekter", skriver Esben Nedenskov Petersen og Caroline Schaffalitzky de Muckadell.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Lærer
  Ulla Krogh
  © Ulla Krogh

  Humanioras empiri, teori og metoder

  Et fag repræsenterer kun sig selv og ikke et bestemt hovedområde, når det indgår i et samarbejde med andre fag. Men videnskabsfagene er historisk funderet i et fagligt fællesskab med andre fag, som de har et tættere slægtsskab med, og hvor der er en længere tradition for et fagligt samarbejde. Se links til humanistiske fags metoder her!
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Blodtrykket tages på godschauffør.
  © Tina Zimmermann

  Samfundsvidenskabs empiri, teori og metoder

  Ifølge læreplanen skal der være et betydeligt samarbejde på tværs af hovedområderne, og det er derfor vigtigt at vide, hvad der kendetegner fx de samfundsvidenskabelige fags empiri, teorier og metoder. Her er links til fagsider med de samfundsvidenskabelige fags metoder!
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Bevis

  Metoder i matematik

  Denne side handler om matematiks metoder og er specielt interessant i sammenhæng med AT.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Elev
  Lærer
  REBUH1.jpg