Forside af evalueringsrapport - Rudersdal kommune
  © Rudersdal kommune

  Evaluering - Pædagogisk IT og medielæring

  Rudersdal kommune afviklede i løbet af 2014 et pilotprojekt med deltagelse af 11 børnehuse, hvor formålet var at afprøve iPads i det pædagogiske arbejde. Med afsæt i evalueringen af pilotprojektet, uddeles i løbet af 2015-16 iPads til alle pædagoger på Børneområdet i Rudersdal kommune.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Ledelse

  Sådan kommer institutioner i gang med digital læring

  Teknikken må ikke overskygge arbejde med digital læring. Derfor er det vigtigt, at det er pædagogikken, der bliver italesat når man starter sit digitale projekt.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  IMG_0242.jpg

  Digital dannelse i Hvidovre Kommune

  Hvidovre Kommune udarbejdede i 2012 en strategi for børns digitale kompetencer - På vej mod digital dannelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Forside til Rudersdal kommunes medielæringsprojekt
  © Rudersdal kommune

  Pilotprojekt om pædagogisk IT og medielæring – Rudersdal kommune

  Med en evidensbaseret tilgang igangsattes pilotprojekt om pædagogisk IT og medielæring i januar 2014.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Medielæringsstrategi
  ©Kim Byrding

  Medielæringsstrategi i Egedal Kommune

  Egedal Kommune har som en af landets første kommuner, udarbejdet en medielæringsstrategi gældende for børn i alderen 0 til 18 år.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

  Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

  Strategi for den digitale erhvervsuddannelse skal løfte kvaliteten i undervisningen og udnyttelsen af ressourcerne.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Inspirationskatalog fra EVA
  © EVA

  Den digitale erhvervsuddannelse - inspirationskatalog fra EVA

  Styrelsen for It og Læring har forud for implementeringen af EUD-reformen lavet en strategi for den digitale erhvervsuddannelse. Strategien skal styrke den samlede indsats for udnyttelsen af digitaliseringens muligheder på erhvervsuddannelserne. EVA har i den forbindelse udarbejdet inspirationskatalog til brug for arbejdet med it og digitale læremidler inden for strategiens temaer.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Manchetbillede til quiz

  Quiz i undervisningen

  Quiz kan være en udmærket afveksling i et lektionsforløb. Samtidig er der kommet så mange elektroniske muligheder for at udarbejde quiz, så man kan inddrage pc’er, telefoner og tablets eleverne typisk har tæt på sig..
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  element til modul

  Brug IT-værktøjer kollaborativt

  Det kollaborative gruppearbejde har til formål at eleverne lærer sammen. Det sker ofte at gruppen deler arbejdsopgaver op imellem sig, og så er det et enkelt medlem som samler delelementerne i slutfasen – og dermed går der læring tabt. Der findes gratisværktøjer som sikrer at alle gruppemedlemmer kan deltage i slutproduktet – og hvor man løbende kan se og diskutere det der bliver produceret. Her er nogle eksempler.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  element til manchet

  Flipped Classroom – de første skridt

  Ved Flipped Classroom er elevernes hjemmearbejde læsning og gennemgang af stof - og ikke opgavegaveløsning. På skolen kan tiden sammen med underviseren bruges til at løse opgaver – arbejde med stoffet. Det er i denne proces eleverne typisk har det sværest – og det kan derfor i mange sammenhænge være en god idé, at det er der vejledningen er til rådighed.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  manchet til mindmap

  Mindmap som styreredskab i arbejdsprocesser

  Ofte bruger vi mindmap til idégenerering – men prøv at brug det til at styre arbejdsprocesser – for mange elevtyper skaber det overblik og virker mere visuelt end andre styreredskaber.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  billede til manchet

  Ud af klasseværelset - brug mobiltelefonen til små hurtige opgaver

  Langt de fleste elever har smartphones som de meget gerne vil bruge – de kan alle tage billeder, screenshots eller optage korte videoer. Meget enkelt kan man anvende dette til at skabe noget bevægelse i undervisningen, samtidig med at der arbejdes fagligt.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Lodtrækning

  Tilfældig sammensatte grupper m.m. – også for sjov

  Når der skal sammensættes grupper eller vælges hvem der skal foretage sig noget – præsentere ex. – så kan det være motiverende at anvende et elektronisk redskab – det skaber lidt god stemning i processen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Lærer
  Professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet
  © Professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet

  Det 21. århundrede kræver teknologiforståelse

  Ny undersøgelse viser, at nordiske skoler har gode forudsætninger for at bruge it til at understøtte det 21. århundredes kompetencer hos eleverne. Men det kræver, at begge dele bliver tydeligere i nationale curricula og i skoleskemaet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Elevpræsentationer på Nordic@bett 2016
  © Ebbe Schultze

  Nordic@Bett og DK's Læringsfestival 2016 - 21st-præsentationerne

  Præsentationer og videoer fra Nordic@Bett, der fandt sted i London under BettShow den 21. januar 2016, hvor prof. Ole Sejer Iversen var keynotetaler om 'It og 21st i Norden'. Men konferencens scoop var seje elevpræsentationer på engelsk af 10-15 årige fra Finland, Sverige, Norge og Danmark.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Ole Sejer Iversen
  © Bo Helmerson, DIU, Sverige

  Det digitale skolelotteri

  De nordiske skoler har den digitale førertrøje målt på teknologisk udstyr, men der er store niveauforskelle på den didaktiske brug af it på skolerne. Ansvaret for at eleverne udvikler relevante kompetencer til det 21. århundrede hviler i sidste ende på den enkelte lærer, siger professor Ole Sejer Iversen, der står bag ny undersøgelse af de nordiske skolers brug af it.
  Indholdstype: 
  Andet
  Dreng og pige ved bærbar og tablet

  IT i undervisningen

  Indgang til netbaseret materiale om pædagogisk it i undervisningen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  avat1200.png
  © Colourbox

  E-tavler i undervisningen

  Rita Houmann skriver om brug af elektroniske tavler i undervisningen
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Papirbunker

  Delrapport 6: Teknisk rapport med data om brug af læringsplatforme

  Teknisk rapport som opsummerer resultaterne fra to surveys i projektet "Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler".
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Digitale læringsplarforme

  Delrapport 3: Designviden og -eksperimenter som afsæt for brugerinddragende implementering af læringsplatforme

  Projektets erfaringer med at inddrage det pædagogiske personale i designeksperimenter, ved at gøre brug af den designviden der allerede foreligger hos det pædagogiske personale.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer