En collage af symboler

  Sproget i matematik

  Et projekt om at styrke det matematiske sprog i undervisningen
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Lærer
  Forside af evalueringsrapport - Rudersdal kommune
  © Rudersdal kommune

  Evaluering - Pædagogisk IT og medielæring

  Rudersdal kommune afviklede i løbet af 2014 et pilotprojekt med deltagelse af 11 børnehuse, hvor formålet var at afprøve iPads i det pædagogiske arbejde. Med afsæt i evalueringen af pilotprojektet, uddeles i løbet af 2015-16 iPads til alle pædagoger på Børneområdet i Rudersdal kommune.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Forside til Rudersdal kommunes medielæringsprojekt
  © Rudersdal kommune

  Pilotprojekt om pædagogisk IT og medielæring – Rudersdal kommune

  Med en evidensbaseret tilgang igangsattes pilotprojekt om pædagogisk IT og medielæring i januar 2014.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Collage med bevægelsesaktiviteter - hop, gynge, kravle m.m.
  © Pelle Ussing

  Leg med Vision – Bevægelseskultur i Daginstitutionen

  Hvordan kan du planlægge, gennemføre og evaluere bevægelsestiltag i dagtilbud? Bogen ’Leg med Vision’ kan anvendes til at kvalificere arbejdet med bevægelseskulturen i daginstitutionen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  FOU-konference 2014

  Film - Overgange til erhvervsuddannelserne

  Kort video fra FoU-konferencen 2014. Jette Larsen fra VIA University College fortæller om projektet. Otte erhvervsskoler arbejder på at forbedre overgangen til erhvervsuddannelse for unge fra grundskole eller produktionsskole. Der arbejdes med at udvikle skole- og læringsmiljø med forløb før starten på ungdomsuddannelse og med forbedret modtagelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FOU-konference 2014

  Film - Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

  Kort video fra FoU-konferencen 2014. Tove Christensen fra Uddannelseslaboratoriet fortæller om, hvordan uddannelsesinstitutionen kan understøtte, at man arbejder strategisk og meningsskabende med udvikling af praksisbaseret viden.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FOU-konference 2014

  Film - Blended Learning – didaktik, pædagogik og it

  Kort video fra FoU-konferencen 2014. I filmen fortæller Hanne Wacher fra VIA University College om forsøget med at inddrage elementer af blended learning i udvikling af undervisning på fire erhvervsskoler.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FOU-konference

  Inklusion og klasseledelse

  Kort video fra FoU-konferencen 2013. I workshoppen præsenteres resultaterne fra tre FoU-projekter inden for temaet klasserumsledelse 1. Anerkendende læringsrelationer, læringskultur og klasseledelse på erhvervsskoler 2. Inklusion og klasseledelse i fleksibelt grundforløb 3. Læreren som inkluderende og anerkendende klasserumsleder.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FoU

  Kollegial supervision

  Kort video fra FoU-konferencen 2013. På fire håndværkerafdelinger har man i to år arbejdet med udvikling af pædagogiske retningslinjer og tværfaglig kollegial supervision. Den pædagogiske udvikling har til formål at skabe pædagogisk bevidsthed og faglig stolthed også over for parter uden for skolen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FoU

  Vandhulspædagogik - en praksisnær, differentieret og helhedsorienteret undervisning

  Kort video fra FoU-konferencen 2013. Vandhulspædagogik handler billedligt talt om at etablere en række vandhuller, som eleverne, som led i undervisningen, kan besøge i vilkårlig rækkefølge og i eget tempo.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Julie Kordovsky

  Forumteater- et bud på innovativ didaktik i erhvervsuddannelserne

  Kort video fra FoU-konferencen 2013. Julie Kordovsky fra Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg fortæller om Forumteater, som handler om at skabe rum til nye måder at tænke og handle på.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  5447_.jpg

  Runde 3 - Teknologi og medier på det gymnasiale område

  På denne side kan du få et overblik over status på tredje del af projektet om udvikling af pædagogisk it-anvendelse i de gymnasiale uddannelser.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Computer med flueben

  Elektronisk retning

  Matematiklærerforening står bag et spændende udviklingsprojekt om elektronisk retning i matematik.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Hånd med blyant

  Ny skriftlighed

  Udviklingsprojekter om ny skriftlighed i matematik
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Menneskets udvikling fra abe

  Forsøg og udviklingsarbejde

  Her kan du få overblik over aktuelt forsøgs og udviklingsarbejde inden for faget.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Græsk inskription

  Google Websites i de klassiske fag

  Byg dit eget elektroniske klasserum med Google Websites. Læs om it-redskabet Google Websites og få ideer til, hvordan det kan bruges i undervisningen i de klassiske fag. Idékataloget er baseret på et udviklingsprojekt under Klassikerforeningen afsluttet i 2013.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  Niketemplet på Akropolis i Athen
  © Foto: Jens Bjerregaard

  Screencasts - eksempel 4 - Tekstanalyse

  Eksempel 4 på SCREENCASTS fra Klassikerforeningens it-projekt afsluttet i 2013.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  Sokrates
  © Foto: Jens Bjerregaard
  Parthenon
  © Foto: Jens Bjerregaard