Læremidler
  © Colourbox

  Forsøg og udvikling

  Overblik over relevante forsøgs og udviklingsprojekter med relevans for faget.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Forsøg

  Her kan du få overblik over aktuelle oplysninger i forbindelse med forsøg og udvikling med relation til faget
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo
  © Undervisningsministeriets

  Forsøg og udvikling

  Her kan du få overblik over aktuelle oplysninger i forbindelse med forsøg og udvikling med relation til faget.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Motion og bevægelse
  © Stig Guldberg, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) - Metropol

  Pædagogisk og faglig inspiration

  Her finder du inspiration til reformens centrale områder, herunder helhedsorientering, motion og bevægelse, it i undervisningen, talent og erhvervsrettet uddannelsesmiljø.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Underviser ved tavlen med to kursister.

  Diplomuddannelse i erhvervspædagogik.

  I tæt samspil med dine erfaringer kvalificerer Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik dig til arbejdet som lærer ved AMU og de øvrige erhvervsrettede uddannelser.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Rapport om differentiering af metoder til forklaringer af fagligt stof
  © EVA

  Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne

  EVA har gennemført en undersøgelse af arbejdet med at differentiere undervisningen på de erhvervsfaglige uddannelser. Her finder du både hovedrapporten fra EVA og nogle af de involverede skolers underrapporter.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  FOU-konference 2014

  Film - Overgange til erhvervsuddannelserne

  Kort video fra FoU-konferencen 2014. Jette Larsen fra VIA University College fortæller om projektet. Otte erhvervsskoler arbejder på at forbedre overgangen til erhvervsuddannelse for unge fra grundskole eller produktionsskole. Der arbejdes med at udvikle skole- og læringsmiljø med forløb før starten på ungdomsuddannelse og med forbedret modtagelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FOU-konference 2014

  Film - Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

  Kort video fra FoU-konferencen 2014. Tove Christensen fra Uddannelseslaboratoriet fortæller om, hvordan uddannelsesinstitutionen kan understøtte, at man arbejder strategisk og meningsskabende med udvikling af praksisbaseret viden.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FOU-konference 2014

  Film - Blended Learning – didaktik, pædagogik og it

  Kort video fra FoU-konferencen 2014. I filmen fortæller Hanne Wacher fra VIA University College om forsøget med at inddrage elementer af blended learning i udvikling af undervisning på fire erhvervsskoler.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FOU-konference

  Inklusion og klasseledelse

  Kort video fra FoU-konferencen 2013. I workshoppen præsenteres resultaterne fra tre FoU-projekter inden for temaet klasserumsledelse 1. Anerkendende læringsrelationer, læringskultur og klasseledelse på erhvervsskoler 2. Inklusion og klasseledelse i fleksibelt grundforløb 3. Læreren som inkluderende og anerkendende klasserumsleder.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FoU

  Kollegial supervision

  Kort video fra FoU-konferencen 2013. På fire håndværkerafdelinger har man i to år arbejdet med udvikling af pædagogiske retningslinjer og tværfaglig kollegial supervision. Den pædagogiske udvikling har til formål at skabe pædagogisk bevidsthed og faglig stolthed også over for parter uden for skolen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FoU

  Vandhulspædagogik - en praksisnær, differentieret og helhedsorienteret undervisning

  Kort video fra FoU-konferencen 2013. Vandhulspædagogik handler billedligt talt om at etablere en række vandhuller, som eleverne, som led i undervisningen, kan besøge i vilkårlig rækkefølge og i eget tempo.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Julie Kordovsky

  Forumteater- et bud på innovativ didaktik i erhvervsuddannelserne

  Kort video fra FoU-konferencen 2013. Julie Kordovsky fra Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg fortæller om Forumteater, som handler om at skabe rum til nye måder at tænke og handle på.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  At lære førfaglige og faglige begreber
  © Birgit Faber Studstrup og Mads Vesterager Madsen

  At lære faglige og førfaglige begreber

  Videoklip med elever og lærere fra Aarhus Købmandsskole. Det bliver tydeligt, hvad eleverne forstår af undervisningen, og hvad lærerne mener, at eleverne har forstået. Se disse videoklip og bliv klogere på den faglige formidling.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  Blandet ret
  © Jørgen Lassen

  Didaktik i samfundsfag på gymnasieniveau

  Artikler mm vedr. didaktik i samfundsfag.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Deltagere

  Inspirerende ideer til undervisningen i samfundsfag

  Konkrete eksempler på måder man kan aktivere elever i undervisningen
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Dagtilbud
  © Peter Jensen

  Samarbejde på tværs af kommunerne

  I bestræbelserne på at videreudvikle et dagtilbud af høj kvalitet slog Frederikshavn og Hjørring Kommune d. 27 april 2016 pjalterne sammen i en temadag med titlen "kvalitet i dagtilbud".
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Stil skarp på SLITTER

  Pædagogik og didaktik

  Inspirationsmateriale og orientering om aktuel forskning på området
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Dreng bag computer der strækker hænderne i triumf

  Pædagogik og didaktik - en oversigt

  Hvis du har gode ideer så send dem til redaktøren!
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer