Børn der fisker med net
  © Tagensbo Skole

  Varieret læring, udeskole, lektiehjælp og bevægelse

  Forsknings-informeret

  Udeskole, hvor fagene bringes ud i et relevant miljø, kan fremme elevernes erfaringsbaserede læring. Det viser publikation fra Rambøll.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Lærer hjælper elev

  Udvikling af lektiehjælp og faglig fordybelse

  Forsknings-informeret

  Ledelsen opbakning er med til at sikre, at lektiehjælp og faglig fordybelse bliver anset som legitim, prioriteret og anerkendt blandt skolens aktører. På Undervisningsministeriets vegne har Rambøll udarbejdet en række publikationer samt en forskningskortlægning med praksiseksempler, forskning og refleksionsspørgsmål til arbejdet med lektiehjælp og faglig fordybelse.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Faglig fordybelse

  Hvad er lektiehjælp og faglig fordybelse?

  Lektiehjælp og faglig fordybelse er en del af den længere og mere varierede skoledag. Skoledagen rummer både undervisning i fagene og understøttende undervisning. Lektiehjælp og faglig fordybelse kan indgå i begge dele. Det skaber muligheder for at nytænke og variere undervisningen, så den i endnu højere grad afspejler den enkelte elevs behov og forudsætninger. Dette skal bidrage til, at elevernes læring styrkes.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Lektiehjælp

  Hvad kendetegner god lektiehjælp og faglig fordybelse?

  Lektiehjælp og faglig fordybelse, og hvad kræver det at integrere det i undervisningen?
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder

  Lektiehjælp og faglig fordybelse skal understøtte elevernes læring

  Organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse skal tage udgangspunkt i elevernes behov.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Fokus på personalesamarbejde

  Lektier og faglig fordybelse skal have et klart mål

  Tydelige mål, principper og retningslinjer for lektiehjælpkan have en positiv effekt på elevernes faglige resultat.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Personalemæssigt samarbejde

  Samarbejde om lektiehjælp og faglig fordybelse

  Lektiehjælp og faglig fordybelse kan varetages af lærere, pædagogisk personale og andet personale med relevante kompetencer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  high_five_anne-favorit

  Inspiration til en varieret skoledag

  Undervisningsministeriets materialeserie om en varieret skoledag.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Lektiecafe

  Nordskolen: Lektiecafé og faglig fordybelse på elevernes præmisser giver energi og motiverer til læring

  På baggrund af erfaringer med en klassisk lektiecafé rystede Nordskolen posen og begyndte at tænke nyt. Den nye lektiecafé er inddelt i værksteder, hvis temaer skifter og fastlægges med inddragelse af eleverne. Skolen oplever, at inddragelsen motiverer eleverne og at der er energi og motivation til deltagelse i lektiecaféen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder i det faglige værksted
  © Styrelsen for Undervisning og kvalitet / Sven Jeppesen

  Toftegårdsskolen: Lektiehjælp og faglig fordybelse på tværs af årgange

  Toftegårdsskolen tilbyder lektiehjælp og faglige fordybelsesværksteder på tværs af skolens klasser på 3.-6. årgang. De tværgående aktiviteter er en stor succes og har skabt øget trivsel for skolens elever. Medbestemmelse og det at kunne hjælpe andre er grundsten i den positive udvikling.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  maalskiver.jpg

  Tåsingeskolen: Lektiefag i matematik og dansk skal styrke elevernes læring

  Tåsingeskolens arbejde med lektiefaget skaber samspil mellem elevernes selvevaluering, forældresamarbejde, målstyret undervisning og faglig fordybelse. Elevernes følelse af medejerskab og ansvar for skolens lektiefag er et grundlæggende princip i dette arbejde.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Dren læser lektier

  Ro og hygge i arbejdet med lektiehjælp og faglig fordybelse er vigtigt

  Tidligere lå Husum Skoles lektiecafe på skolens bibliotek. Men der var uro, og derfor ligger den nu i sprog-centrets lokaler. Her giver den især hjælp til elever, der ikke kan få hjælp derhjemme.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Ugeskema
  © Hunderupskolen

  Fordybelse på skoleskemaet

  På Hunderupskolen i Odense har eleverne ”fordybelsesdag” på skoleskemaet hver uge. Det giver muligheder for kreative undervisningsforløb, og både lærerne og eleverne er glade for ordningen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Hvidovre Kommune
  © Hvidovre Kommune

  Hvidovre Kommune: Talenthold skaber faglig udvikling og trivsel

  Hvidovre Kommune samarbejder med Københavns Universitet og forskellige kunstnergrupper om talenthold for elever på tværs af ni af kommunens skoler. Det giver eleverne mulighed for udfordringer og faglig fordybelse, og øger deres trivsel. Projektet lægger vægt på, at talent kan være kendetegnet af andet og mere end begavelse og karakterer.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleeksempler

  Lektiecafe vol. 2.0, En skoleuden lektier, Lektieintegreret undervisning

  Find inspiration til på nye og alternative tilgange til lektiehjælp
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Lektiehjælp

  Skolen skal have et klart mål med lektiehjælp og faglig fordybelse

  Opstilling af klare mål for lektiehjælp og faglig fordybelse kan styrke elevernes faglige resultater.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Arbejdsdeling

  Skoleledelsen kan styrke samarbejdet om lektiehjælp og faglig fordybelse

  Formelle rammer kan professionalisere samarbejdet mellem det undervisende personale.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  pædagogisk praksis

  Pædagogisk ledelse tæt på praksis

  Hvordan I kan lede arbejdet pædagogisk med lektiehjælp og faglig fordybelse?
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Lektiehjælp

  Lektiefag på skolen og hjemmearbejde derhjemme

  På Tåsingeskolen hedder lektiehjælp og faglig fordybelse ”Lektiefag”. Lektiefaget har fokus på elevens læringsmål i matematik og dansk, og det erstatter ikke hjemmearbejdet.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Fordybelse

  Fordybelse på skoleskemaet

  På Hunderupskolen i Odense har eleverne ”fordybelsesdag” på skoleskemaet hver uge. Det giver muligheder for kreative undervisningsforløb, og både lærerne og eleverne er glade for ordningen.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Skoleledelse