Målgruppe

Indholdstype

  forsøg til måling af forholdet mellem elektronens ladning og masse

  Fysiklærerforeningen

  Fysiklærerforeningen er en forening af personer med interesse for undervisning i fysik på gymnasialt niveau i Danmark. Foreningen er dannet i 1921. Foreningens formål er at virke for fysikundervisningens vel, og dette søges bl.a. opnået gennem afholdelse af kurser og medlemsmøder rundt omkring i landet, forlagsvirksomhed og repræsentation i udvalg, der har indflydelse på fysikfagets udvikling i Danmark.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer