Økonomisk krise

  Årsmøde i foreningen af lærere i international økonomi

  Årsmødet afvikles den 22. – 23. maj 2017 i Kolding.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Talentarbejde på Tekniske Skole Silkeborg

  Eux - Oversigt over uddannelser og tilhørende eux-modeller

  Eux kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. På den måde opnår eleven både erhvervskompetence og generel studiekompetence på niveau med en hf. Her finder du oversigt over eux-modeller og hvilke uddannelser og almene eux-fag, der indgår i modellerne. Merkantil eux-model, Teknisk eux-model A, B, C og D.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever

  Eux-model C

  I eux-model C indgår bl.a. anlægsgartner-, dyrepasser-, gartner og landbrugsuddannelsen. Fagene i et på eux–forløb fastsættes med udgangspunkt i en eux-model. Det sikrer, at størstedelen af fagene i et eux-forløb er fælles for en række uddannelser. Se oversigt over erhvervsuddannelser og almene fag i eux-model C.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever

  Eux-model B

  I Teknisk eux-model B indgår ernæringsassistent- og bager og konditoruddannelsen. Fagene i et på eux–forløb fastsættes med udgangspunkt i en eux-model. Det sikrer, at størstedelen af fagene i et eux-forløb er fælles for en række uddannelser. Oversigt over almene fag og link til bekendtgørelser i eux-model B.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elev

  Eux-model A

  Erhvervsuddannelser under teknisk eux-model A er bl.a. murer-, snedker-, anslægsstruktør- og teknisk isolatøruddannelserne. Fagene i et på eux–forløb fastsættes med udgangspunkt i en eux-model. Det sikrer, at størstedelen af fagene i et eux-forløb er fælles for en række uddannelser. Se oversigt over erhvervsuddannelser og almene fag i eux-model A.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever

  Eux-model D

  Den tekniske eux-model D rummer bl.a. elektriker-, personvognsmekaniker-, og vvs-energiuddannelsen. Fagene i et på eux–forløb fastsættes med udgangspunkt i en eux-model. Det sikrer, at størstedelen af fagene i et eux-forløb er fælles for en række uddannelser. Se oversigt over erhvervsuddannelser og almene fag i eux-model D.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever

  Eux-modeller fordelt på hovedområder

  De 5 eux-modeller inddelt på hovedområder.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Et ambitiøst projekt om at levere fødevarer i højeste kvalitet. Ambitionerne er i den absolutte top, men holder ideen?
  © Koncern TV & Filmproduktion

  EUX - Whizzo - nyt madkoncept for kvalitetsbevidste forbrugere

  Et ambitiøst projekt om at levere fødevarer i højeste kvalitet. Ambitionerne er i den absolutte top, men holder iéeen? Film og undervisningsforløb fra Springet-udsendelserne på TV2 om nystartede iværksættere
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Markedsdag
  © Vestfyns Handelsskole

  Eux på Kontor, handel og forretningsservice

  Undervisningsforløb og inspiration til eux på uddannelserne under Kontor, handel og forretningsservice.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever

  Eux på Fødevarer, jordbrug og oplevelser

  Her finder du eux-modeller for hovedområdet, oversigt over uddannelser, vejledning til SSO mm.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever

  Eux på Teknologi, byggeri og transport

  Her finder du eux-modeller for hovedområdet, oversigt over uddannelser, vejledning til SSO mm.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Oplægsholderne Gunilla Dueholm Persson, Jørgen Theibel Østergaard og Ole Rømer

  Eux – de første erfaringer

  Eux kombinerer erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse. Men hvordan får vi det egentlig til at fungere? Hvilke kompetencer skal lærerne have? Og hvilke udfordringer står skoler, ledere, elever og mestre over for?
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Hånd

  Materialer uploadet af undervisere til erhvervsøkonomi

  Udveksling af undervisningsmaterialer mellem lærere på eud (Eudtube)
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever fra innovationsværkstedet Campus Bornholm
  © Anne Knudsen

  Lav en tømmerbuk - læringsforløb til grundforløb 2 på EUX Tømrer

  Læringsforløbet til Træfagenes Byggeuddannelse med specialet tømrer er særligt tilrettelagt for EUX.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  EUX tema
  © Roskilde Handelsskole

  Temaforløb på merkantil EUX

  Denne side præsenterer inspiration fra et seminar om temaforløb på merkantil EUX afholdt på Roskilde Handelsskole november 2016. Der er lagt vægt på videndeling dels af indholdet i fire temaforløb dels af de udfordringer arbejdet med dem har givet skolerne. De fire temaforløb er konkret beskrevet i de relaterede filer.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  Ko og kalv
  © Laust Wium Olesen

  Succes med tværfaglighed og helhedsorientering i eux-landbrugsuddannelse

  Asmildkloster Landbrugsskole og Viborg Gymnasie og HF har udbudt eux-uddannelsen til landmænd i fem år og har høstet værdifulde erfaringer samt skabt god praksis for, hvordan man kan tilrettelægge helhedsorienterede undervisningsforløb på eux. Eux er en forkortelse af "studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse".
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer