to piger synger

  Styrk sproget

  Den landsdækkende indsats Styrk Sproget er afsluttet med udgangen af 2015. Mere end 200 institutioner fordelt på 42 kommuner har deltaget i Styrk Sproget, hvor de har arbejdet med at udvikle sammenhængende lokale løsninger på tosprogsområdet i dagtilbud, fritidstilbud og skoler.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Dagtilbud
  © John Kraaer

  eTwinning i dagtilbud

  Det er en oplagt mulighed for institutioner fra dagtilbudsområdet at deltage i eTwinning
  Tema: 
  Indholdstype: 
  Andet
  iPad i undervisningen
  © UNI-C/Sven Jeppesen

  Den Digitale Institution - Pædagogisk dokumentation

  I forbindelse med forløbet "Den Digitale Institution" i Hjørring kommune, har børnehaven Åge dokumenteret, hvorledes de arbejder med skabelsen af en digital kultur.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  sten i spand

  Naturen som det skoleforberedende rum - leg med tal og former

  En aktivitet hvor naturen bliver brugt til at lave en film, hvor en gruppe børn øver sig i at tælle og arbejde med billeder ved hjælp af Stop-motion teknologien.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Geocaching
  © Peter Jensen

  Digitale medier som katalysator i det pædagogiske arbejde.

  I Hjørring Kommune er man meget optaget af den pædagogiske tilgang til arbejdet med læring via medier.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  spørgsmålstegn

  Vurdering af børns sprog

  Der er overordnet set to forskellige tilgange til vurdering af børns sprog. Spørgsmålet er, hvilken tilgang man skal vælge. Svaret er, at det afhænger af spørgsmålet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  kamera fangeleg
  © Peter Jensen

  eTwinning – også en oplagt mulighed for børnehaver

  40 pædagoger mødtes den 15. september på professionshøjskolen UCC i København til gratis inspirationsdag om ’eTwinning og medieleg i børnehaven’. Dagen handlede om internationalt samarbejde med de yngste børn som deltagere og om potentialet i at bruge pædagogisk it endnu mere i institutionerne. Gratistilbuddet eTwinning gælder nemlig ikke kun skoler, men også dagtilbud.
  Tema: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Børn udvikler omverdensforståelse
  © Bent Lindhardt

  Matematisk opmærksomhed i dagtilbud

  Bent Lindhardt bidrager i disse 7 moduler med en grundig indføring i, hvad matematisk opmærksomhed er og hvorfor tal og matematik har en vigtig plads i den pædagogiske dagtilbudspraksis.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Børn udvikler omverdensforståelse
  © Bent Lindhardt

  Børn udvikler omverdensforståelse - og bruger matematik

  Matematiske begreber er en væsentlig del af barnet omverdensforståelse og forsøg på at gribe- og begribe verden allerede i de første leveår.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Børn der leger med former og tog
  © Bent Lindhardt

  Hvad er Matematisk opmærksomhed?

  Bent Lindhardt giver en grundig indføring i begrebet Matematisk opmærksomhed.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Hvorfor matematik i dagtilbud
  © Bent Lindhardt

  Hvorfor matematik i dagtilbud?

  Læs her hvorfor Bent Lindhardt ser matematisk opmærksomhed, som et vigtigt indsatsområde i dagtilbud.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Børn i samtale om matematisk opmærksomhed
  © Bent Lindhardt

  Sprog og tanke

  Børn lærer og udvikler deres sprog gennem mødet med andre. I sprog og tanke indgår børns evne til at tænke, ræsonnere og løse problemer. Bent Lindhardt beskriver her sammenhængen mellem sprog, tænkning og matematisk opmærksomhed.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Størrelser og måling
  © Bent Lindhardt

  Størrelser

  Hvad er højst? Hvad er mindst? Hvor meget fylder det? Hvad vejer det? Hvad koster det? Størrelser og måling fylder meget i et daginstitutionsbarns liv. Bent Lindhardt giver en introduktion til størrelsers betydning for matematisk opmærksomhed i dagtilbud.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Former og mønstre
  © Bent Lindhardt

  Former og mønstre

  Børn opdager mønstre, former og symmetri ved at observere ligheder og forskelle og at klippe og forme figurer i forskellige materialer. Læs mere om former og mønstres betydning for matematisk opmærksomhed i dagtilbud.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Overgang fra børnehave til skole

  Evaluering af overgang fra dagtilbud til skole - et børneperspektiv.

  I distrikt Bagterp i Hjørring Kommune blev det i 2015 besluttet at evaluere distriktets samarbejde om at skabe en god overgang fra dagtilbud til skole på baggrund af børnenes oplevelser og erfaringer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  matematik
  © Karina Poulsen

  Bytte bytte købmand...

  ...eller købmands leg, er noget de fleste børn elsker at beskæftige sig med, og gennem legen får de erfaring med mængdetal, at tælle, størrelser, former og mønstre.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  en barnehånd følger en voksenhånd

  Relationer mellem børn og pædagoger giver kvalitet i dagtilbuddet

  Børns sociale interaktion med pædagoger er afgørende for på kvaliteten i dagtilbuddene. Forskningskortlægning fra Aarhus Universitet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Dagtilbud
  © Peter Jensen

  Samarbejde på tværs af kommunerne

  I bestræbelserne på at videreudvikle et dagtilbud af høj kvalitet slog Frederikshavn og Hjørring Kommune d. 27 april 2016 pjalterne sammen i en temadag med titlen "kvalitet i dagtilbud".
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  eTwinning i børnehaven
  © Karina Tougaard Poulsen

  eTwinning - også i børnehaven

  Dette er eTwinning-ambassadør Karina Tougaard Poulsens hele beskrivelse af, hvordan man kan arbejde med eTwinning i en børnehave. Beskrivelsen kan også læses i fire mindre dele i de øvrige moduler i denne pakke - "eTwinning i børnehaven".
  Indholdstype: 
  Andet
  Dreng med sin tablet på en bænk udenfor

  eTwinning - også i børnehaven - forarbejdet

  I dette første modul af fire kan du bl.a. læse om, hvordan projektet kom i gang pga. Karina Tougaard Poulsens deltagelse i et eTwinning-seminar i Norge.
  Indholdstype: 
  Andet