Forskellige former og farver

  Skoleledelsens rolle, når pædagoger og lærere samarbejder i teams - om at formulere mål for børnene

  Forsknings-informeret

  For nogle team vil det være nyt at skulle formulere mål for eleverne. Pædagoger og lærere har været vant til at formulere og vælge aktiviteter/indhold. Lærerne med henblik på, at eleverne tilegner sig det valgte indhold. Pædagogerne med henblik på at give eleverne mulighed for at deltage i de valgte aktiviteter. At formulere mål og lade disse være styrende for valg af indhold og aktiviteter er således nyt for ganske mange.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Forskellige former og farver

  Skoleledelsens rolle - når pædagoger og lærere samarbejder i teams om at formulere mål for børnene

  For nogle team vil det være nyt at skulle formulere mål for eleverne. Pædagoger og lærere har været vant til at formulere og vælge aktiviteter/indhold. Lærerne med henblik på, at eleverne tilegner sig det valgte indhold. Pædagogerne med henblik på at give eleverne mulighed for at deltage i de valgte aktiviteter. At formulere mål og lade disse være styrende for valg af indhold og aktiviteter er således nyt for ganske mange.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Pædagogisk personale
  Publikation Tættere på
  © Skolelederforeningen

  Tættere på elevernes læring

  Et inspirationsmateriale til skoleledelsen om observation og feedback vedrørende undervisning
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Elev med ProCam
  © Løgstør skole

  Med tid og tålmodighed udvikler IT sig meningsfuldt hos alle på Løgstør Skole

  På Løgstør Skole har projekt Digital forandringsledelse i folkeskolen ført til flere spændende aktiviteter. Blandt andet har en SFO-pædagog skærpet elevers fokus på samarbejdsevner med en iPad og et ProCam, mens elever i fysik har anvendt LEGO Mindstorms til at problemløse, programmere og produktudvikle.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  Pædagogisk personale
  Skolelder

  Inkluderende læringsmiljøer – skoleledere

  Her får du adgang til viden og inspiration til, hvad du som skoleleder kan gøre for at skabe inkluderende læringsmiljøer. Læs blandt andet om samarbejdet mellem forskellige faggrupper, anvendelsen af specialkompetencer og igangsættelse af kulturforandringer.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Lærere
  © Ulrik Jantzen

  Skoleledelse

  Publikationer til skoleledelsen i forbindelse med folkeskolereformen, rapporter om pædagogisk ledelse, kvalitetsrapporter og social mobilitet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elev
  © Ulrik Jantzen

  Professionelle læringsfællesskaber

  Forskning viser, at stærke professionelle læringsfælleskaber, hvor underviserne i skolen deltager i et tæt, forpligtende samarbejde om at skabe bedre betingelser for læring for alle elever, har meget stor indflydelse på, hvor dygtige eleverne bliver.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  Elever
  © Ulrik Jantzen

  Strategisk analyse og udviklingsplaner i skolen

  Strategisk analyse og strategiske udviklingsplaner er krævende men helt nødvendige ledelsesopgaver for at nå folkeskolereformens mål om øget læring og trivsel.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever
  © Ulrik Jantzen

  Beslutningsproces for komplekse udfordringer

  Komplekse udfordringer er kendetegnet ved, at der ikke er enkle løsninger, som både er gode og som alle bare uden videre vil bifalde og tage ejerskab til. I sådanne situationer er der behov for velplanlagte involverende processer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tandhjul bestående af mennesker

  Whole System Approach

  Whole System Approach er et amerikansk udtryk for en helhedsorienteret og samarbejdsbaseret tilgang til skoleudvikling på alle niveauer af det kommunale system samt en organisatorisk sammenhæng, der understøtter dette.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  Datastyret skoleledelse

  Ledelsesperspektiver på skolens brug af data

  Forskning viser, at brug af skolens data udgør en værdifuld ressource til udvikling af skolens praksis.
  Indholdstype: 
  Andet
  Lærer foran tavle
  © Rambøll

  Hvordan styrkes lærernes engagement og professionelle ansvar?

  Fokus på undervisningspraksis, gode samarbejdspraksisser og undervisningsfokuseret ledelse kan fremme læreres forståelse af egne evner og medvirker til at påvirke elevernes udbytte af undervisningen. Det viser et litteraturstudium udarbejdet af Rambøll.
  Indholdstype: 
  Andet
  Trust

  Tillidsskabende relationer

  Det er vigtigt for elevernes læring og trivsel, at man som skoleleder formår at etablere et miljø med et højt tillidsniveau.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  Billede af lærer og elev

  Læreruddannedes mobilitet på arbejdsmarkedet

  En undersøgelse fra Epinion giver ny viden om, hvorfor læreruddannede vælger at arbejde i eller uden for folkeskolen og hvilke forhold forskellige typer af lærere lægger vægt på i deres arbejdsliv.
  Indholdstype: 
  Andet
  En lærerstuderende rækker hånden op
  © UNI-C/Sven Jeppesen

  Skoleledernetværket

  Et nationalt netværk på godt hundrede skoleledere har i 2 år fra januar 2013 til december 2014 indsamlet viden, erfaringer og gode ideer til arbejdet med den digitale omstilling af folkeskolen og brugt dem på deres egne skoler. Den vigtigste læring fra projektet er samlet i rapporten 'Skoleledernetværket for digital forandringsledelse 2013-2014'. Rapporten ligger til højre på denne side. Initiativet var et led i regeringens indsats for at øge anvendelsen af it i folkeskolen. Skolelederforeningen har sammen med KL og Undervisningsministeriet stået for netværket.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Gruppesamtale over et bord

  De 5 faser i Appreciative Inquiry

  Appreciative inquiry bygger på fem faser: Fokuser, forstå, forestil, fastslå og frigør.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Elever ser koncentererede ud ved computer

  Effektiv kompetenceudvikling

  Kompetenceudviklingen skal sætte sit præg på den konkrete praksis – skabe transfer.
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skolemøde

  Facilitering og gode dagsordener giver bedre møder

  Et godt udgangspunkt for et effektivt møde er en god dagsorden og en mødeleder, der hjælper deltagerne med at nå deres mål ved at styre processen for mødet.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Felter med tal

  Guide til arbejdet med forandringsmodellen

  Sådan får I mest ud af arbejdet med forandringsmodellen, som her gennemgås i en enkel version, som er relativt let at gå til.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skilt: Administration

  Helhed og sammenhæng i styringskæden

  Bevidst og målrettet styring spiller en helt afgørende rolle i inklusionsarbejdet. For at nå målet skal der styres efter både kommunens segregeringsgrad, børnenes faglighed og trivsel – og de decentrale aktører skal opleve sammenhæng mellem styring og visioner.
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Forvaltning