Deltagere på SIP-EUD

  Temadag: Læremidler i den helhedsorienterede og tværfaglige undervisning

  Den 27. april 2015 arrangerede EUD-læringskonsulenterne temadag på EUC Lillebælt for undervisere og ledere på landets erhvervsskoler. Hent præsentationer og materialer fra dagen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Temadag om grundfag

  Temadag: Grundfag og de pædagogiske intentioner i eud-reformen

  Temadag den 8., 9. og 15. september 2015. Hent præsentationer og materialer fra dagene.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Motion og bevægelse

  Temadag: Motion og Bevægelse for erhvervsskolernes lærere

  Oplægsholdernes præsentationer fra temadagene om Motion og bevægelse, afholdt i oktober 2015.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Møde

  De gymnasiale læringskonsulenter

  Ministeriet har et team af gymnasiale læringskonsulenter, der bistår skolerne i deres kvalitetsarbejde og understøtter skolernes arbejde med at implementere gymnasiereformen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Læringskonsulenterne

  Læringskonsulenterne på EUD

  Læringskonsulenterne på erhvervsuddannelsesområdet rådgiver erhvervsskolerne om kvalitetsudvikling og spreder viden og metoder på tværs af institutionerne. Her finder du materialer fra Læringskonsulenterenes temadage.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Træ og uddannelse

  Temadag: Praksisnær praktikpladsformidling

  Tirsdag den 28. november i Roskilde og onsdag den 29. november 2017 i Frederecia.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Uddannelsesmiljø

  Temadag: Erhvervsrettet uddannelsesmiljø

  Oplægsholdernes præsentationer fra dagen. 2016.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer