Vejleder

  Vejledningsteam i Horsens

  Når lærere og pædagoger i Horsens har brug for hjælp kontakter de kommunens vejledningsteam.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Samarbejde i lærerteam

  Et stærkt samarbejde på tværs af faggrupper kræver ledelse

  Et stærkt samarbejde mellem pædagoger og lærere kan løfte elevernes trivsel og læring. Det kan fx bringe nye perspektiver til arbejdet med inklusion eller ro og klasseledelse. Men et stærkt samarbejde kommer sjældent af sig selv. Det er derfor afgørende at ledelsen er opmærksom på at sætte en tydelig ramme for samarbejdet og løbende at støtte op, der hvor det kan være svært.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Fællesskaber og læring

  Lærere og pædagogers samarbejde skaber ro og færre konflikter i klassen

  Forsknings-informeret

  Samarbejdet mellem lærere og pædagoger giver de professionelle flere perspektiver på eleverne, som øger muligheden for at skabe en højere grad af trivsel og læring i skolen. Undersøgelser viser blandt andet, at pædagogens arbejde med relationer og sociale kompetencer, virker positivt på lærerens arbejde med ro og klasseledelse. Men et godt og frugtbart samarbejde kommer ikke af sig selv – der skal ledelse og rammer til.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  teamsamarbejde er som et puslespil

  Sådan virker teamsamarbejdet positivt på elevernes læring og trivsel

  Som leder kan du være med til at fremme skolens teamsamarbejde ved at følge det tæt og sætte klare og kommunikerbare mål for den opgave, du forventer, dine medarbejdere skal løse i fællesskab. Et teamsamarbejde baseret på pædagogiske og didaktiske refleksioner er bedre til at understøtte elevernes læring og til at imødekomme fremtidens forandringsprocesser
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Lærere og pædagoger i samarbejde

  Et team kan have behov for skoleledelsens støtte til …

  Når lærere og pædagoger samarbejder i teamet, er det afgørende at få etableret en fælles forståelse for hinandens roller og opgaver, og for hvordan de to faggrupper supplerer hinanden fagligt. Ellers kan det være svært at få bragt lærernes og pædagogernes forskellige kompetencer optimalt i spil. I denne artikel præsenteres en række perspektiver og bud på, hvordan skoleledelsen konkret kan støtte op om et stærkt teamsamarbejde mellem lærere og pædagoger.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Elever arbejder med computer og tablets

  Digitale værktøjer i matematik

  Digitale værktøjer skal indgå i matematikundervisningen gennem hele skoleforløbet fra indskolingen til udskolingen. Beskrivelsen her giver en hjælp til, hvordan man formulere en fælles strategi for brugen af forskellige digitale værktøjer i skolens matematikundervisning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Evalueringssky
  © Troels Gannerup Christensen

  Evaluering i matematik

  Evaluering er afgørende i læringsmålstyret undervisning. Dels må evalueringen ske på baggrund af formulerede læringsmål, dels giver evalueringen afsæt for at vurdere udbytte og opstille nye mål. Her finder du et oplæg til udvikling af skolens evalueringskultur i matematikundervisningen gennem diskussion i fagteamet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Lektionsstudier i praksis

  Lektionsstudier (Lesson study)

  Lektionsstudier kan være en god metode til at udvikle egen undervisning gennem kollegial, faglig sparring. Her følger anbefaling og en beskrivelse af lektionsstudier eller ”lesson study” i skolen med udgangspunkt i matematik. Hvis og når et fagteam vil følge anbefalingen, er der mere støtte at hente i artikler og andet materiale.
  Indholdstype: 
  Andet
  Fagteamet arbejder.

  Det gode team

  Forsknings-informeret

  Hvad kendetegner et godt fagteam? Hvis ’det gode team’ forstås som et team, hvor deltagerne i teamet er enige og kan lide hinanden, kan det lige frem være ødelæggende for teamets mulighed for at udvikle sig som professionelt fællesskab. Læs her hvordan.
  Indholdstype: 
  Andet
  Teamsamarbejdet i praksis.

  Tegn på et godt samarbejde i teamet

  Hvilke tegn kan være symptomer på, at der er et godt - forstået som ’professionelt’ samarbejde i fagteamet? Hør lærere fortælle, hvordan samarbejdet i matematikfagteamet får betydning for arbejdsglæde, tryghed og måden den enkelte lærer udvikler sin undervisning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Ledelse af fagteam

  Ledelse af teammøder

  Forsknings-informeret

  Hvorfor er det nogle steder så svært at styre møder i den ’frie danske samtalekultur’? Teammødets organisering er afgørende for teamets muligheder for at arbejde professionelt. Her kan du få inspiration til, hvordan du kan arbejde med at styrke dit fagteams mødeledelse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Forskning i bøger

  Forskning i fagteam

  Forsknings-informeret

  Der er mange gode grunde til at indgå i et kollegialt fællesskab, der også kan omfatte undersøgelser eller forskning i egen undervisning. Hvilke råd kan man få fra nyere forskning, når man vil indgå i fagteam med dette formål?
  Indholdstype: 
  Andet
  Faglig læsning i matematik

  Faglig læsning i matematik

  Læsning i alle fag er et væsentligt element i Forenklede Fælles Mål. Faglig læsning er desuden blevet sat ind i en større sammenhæng omkring elevernes sproglige udvikling.
  Indholdstype: 
  Andet
  Fagteamet arbejder.

  Analyse af et fagteam

  Der er mange mulige faktorer i beskrivelser og analyser af velfungerende fagteamsamarbejde. Spejl fx din egen skole i denne matrix og hold samarbejdet op mod en landsdækkende kortlægning eller udsagn fra andre skoler. Øvelsen er til en vejleders eller et fagteams egen overvejelse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Hånd viser 4 fingre.

  Fire anbefalinger til det gode fagteamsamarbejde

  Fire konkrete anbefalinger til, hvordan man øger kvaliteten af fagteamsamarbejdet. Denne video og de tilhørende diskussionsspørgsmål er tænkt som oplæg til fagteam, der ønsker at arbejde med at diskutere og udvikle deres samarbejde.
  Indholdstype: 
  Andet
  Matematiske kompetencer - Wordle
  © Troels Gannerup Christensen

  Matematiske kompetencer i praksis

  Forsknings-informeret

  De matematiske kompetencer er helt centrale i Forenklede Fælles Mål, men de opleves af mange lærere som svært tilgængelige og svære at omsætte til en konkret undervisningspraksis. Det er derfor oplagt at tage emnet op til drøftelse og bearbejdning i fagteamet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Opgaver

  Undersøgelser og eksperimenter i matematik

  Dette er et eksempel på et oplæg til at samarbejde om at udvikle en skoles matematikundervisning. Eksemplet handler om ”undersøgende og eksperimenterende arbejdsformer” i matematikundervisningen, men kan af fagteamet overføres til andre sammenhænge.
  Indholdstype: 
  Andet
  Tal

  Fra ’mine’ til ’vores’ elever med forbedret DSA-indsats

  Tydelige mål og klare retningslinjer var opskriften, da Søndermarkskolen begyndte at arbejde med dansk som andetsprog på en helt ny måde. Først var underviserne skeptiske over for den nye praksis, men i dag kan de slet ikke undvære støtten fra skolens DSA-lærere og -vejledere.
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Lærere
  © Ulrik Jantzen

  Teamsamarbejde

  Hvordan samarbejder man med andre faggrupper om et tværfagligt forløb, så det giver mening? Hvordan med rollen som teamleder, forventninger og andre gruppearbejdsprocesser?
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Børn

  Teamsamarbejde

  Hvis det pædagogiske personales teamsamarbejde ikke fungerer, så fungerer læringsfællesskabet ofte heller ikke, og det skal ledelsen tage højde for, når rammerne for forandringsprocessen skal tilrettelægges
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale