Dagtilbud
  © Peter Jensen

  Samarbejde på tværs af kommunerne

  I bestræbelserne på at videreudvikle et dagtilbud af høj kvalitet slog Frederikshavn og Hjørring Kommune d. 27 april 2016 pjalterne sammen i en temadag med titlen "kvalitet i dagtilbud".
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Elever arbejder ved computer

  Demonstrationsskoleforsøgene

  Fem store forskningsprojekter med deltagelse af 29 folkeskoler har skabt ny viden om, hvordan it kan understøtte elevernes læring og skabe nye læringsformer. Se resultaterne her.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  Lærerstuderende
  Pædagogisk personale
  Dreng lup

  Forskning og udvikling

  Her kan du få viden om udeskole
  Indholdstype: 
  Andet
  -

  10. klasse producerer læringsressourcer i fysik til elever i 7 klasse

  10. klasse arbejdede i fysik med hastighed i forhold til bl.a. lys og lyd. De undersøgte hastighed ved hjælp Lego Mindstorm og andre objekter. På baggrund af deres undersøgelser og eksperimenter skulle de producere læringsressourcer om hastighed til elever i 7.klasse.
  Indholdstype: 
  Andet
  To elever arbejdet ved en bærbar

  Digitalt understøttede læringsmål

  Projektet ”Digitalt understøttede læringsmål” bidrog til at afprøve de nye forenklede Fælles Mål og skabe mere viden om, hvordan digitalt understøttede læringsmål kan bidrage til målstyret undervisning og understøtte lærernes arbejde med at planlægge undervisningen og følge op på elevernes læring.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Figur i Minecraft

  Eksperimenterende fællesskaber - Minecraft i dansk

  Integration af sociale computerspil i danskundervisningen. Kan det give mening? Dette undervisningsforløb er hentet direkte fra forskningsprojektet "It i den innovative skole", som er en del af demonstrationsskoleforsøgene (auuc.demonstrationsskoler.dk).
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  En koncentreret dreng

  Elevernes egenproduktion og elevinddragelse

  Projektets fokus var på elevers egenproduktion og elevinddragelse med henblik på at undersøge, hvordan elevernes digitale egenproduktion har indflydelse på elevernes faglige udbytte, engagement og motivation.
  Indholdstype: 
  Andet
  Mindmap 1. kl i forbindelse med fagbogs-produktion

  Elevproduktion af fagbog i powerpoint med hyperlinks i 1. kl

  1. klasses elever producerer en fagbog i danskfaget med indholdsfortegnelse og ordforklaring i programmet powerpoint med udgangspunkt i selvvalgt dyr.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tekstforside til tværfagligt forløb
  © Thomas Brahe

  Energi - Hvad gør vi?

  7. klasse skal producere en dokumentarfilm og arrangere en paneldebat med det formål at skabe en reel diskussion om energiproblemer med interessenter uden for skolens rum (skolebestyrelse, lokal politikere, private erhvervsfolk, pressen m.m.). Målet er, at projektet bliver funktionelt og autentisk for eleverne.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  -

  Familiepræsentation i Book Creater

  Eleverne i en 1. klasse skulle lave en digital præsentation af en fantasifamilie i Book Creator. De tog billeder af deres analogt fremstillede dukker, som de satte ind i deres i Book Creater og hvortil eleverne indtalte deres karaktertræk om den viste dukke.
  Indholdstype: 
  Andet
  Terningespil med sandsynlighed
  © Troels Gannerup Christensen

  Grubletrolden Tumle - Stokastik

  Storyline kombineret med den matematikdidaktiske tænkning RME (Realistic Mathematics Education). Fra demonstrationsskoleforsøget It i den innovative skole.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Lærer og to elever ved IWB

  Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale læringsmiljøer

  I projektet blev der udviklet og afprøvet læringsforløb, der støtter inklusion, samarbejde og individuel selvregulering og frigør lærertid til elever med særlige behov i undervisningen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tre drenge sidder på en bænk med bærbare pc' er og høretelefoner på

  It i den innovative skole – nye kompetencer, nye organiseringsformer i det 21. århundrede

  Projektets formål var gennem inddragelse af it og digitale medier at skabe nye undervisnings- og organiseringsformer, der sammen styrker elevernes kompetencer inden for samarbejde, kreativitet, innovation, produktion og problemløsning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  -
  Træ som illustrerer mængden af digitale medier

  Programmering i matematik

  I projektet 'Elevernes egenproduktion og elevinddragelse' har en flok 5. klasse elever i matematiktimerne prøvet kræfter med spilprogrammering i programmet Hopscotch.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Lærerstuderende
  Pædagogisk personale
  QR-kode spil produceret i 1.kl
  © Birgitte Sølbeck Henningsen

  QR-koder i indskolingen

  Elever producerer spil til hinanden i 1.kl med qr-kode-teknologi i faget matematik.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Træ som illustrerer mængden af digitale medier

  Unge og medier - statistik

  Forløbet lægger op til at videreudvikle elevernes kompetencer til at analysere data i modsætning til bare “at gøre noget med tal”. I forløbet skal eleverne bl.a. bearbejde eller samle og bearbejde relativt store mængder af oplysninger om deres eget og andre unges medieforbrug.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer