Ledelse åben skole

  Arbejdet med den åbne skole

  Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Rammesætning af den åbne skole, medvirken og understøttelse af partnerskaber for skolerne i såvel den nære som den fjernere omverden samt eksempler fra praksis.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Dreng spiller violin

  Eksempler på understøttende undervisning

  Den understøttende undervisning er baseret på, at der er mange måder at lære på samt at det skal være muligt for den enkelte elev at fordybe sig fagligt. Her præsenteres en række konkrete eksempler på hvordan den understøttende undervisning kan finde sted
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Smilende skoleelever

  Den åbne skole

  På denne side finder du Undervisningsministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om den åbne skole.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Elever i musiklokalet

  Hvad er den åbne skole?

  Den åbne skole er inddragelse af og samarbejder med det omgivende samfund.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Aktive skoleelever

  Hvad kendetegner den åbne skole?

  Den åbne skole er en skole, der i samspil med nærområdet, skaber mulighed for andre typer af læreprocesser.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elev med måleapparat

  Den åbne skole i undervisningen

  Gode råd om planlægning, gennemførelse og evaluering af samarbejdsprojekter.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Lærere omkring computer

  Planlægningsfasen

  Kom godt i gang med planlægningsfasen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever i naturen

  Gennemførelsesfasen

  Kom godt i gang med gennemførelsesfasen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Evalueringskurve

  Evalueringsfasen

  Kom godt i gang med evaluering.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleelev der vinker

  Formål

  Ud over at fremme folkeskolens fag og formål skal samarbejdet også fremme den lokale sammenhængskraft og bidrage til elevernes kendskab til foreningslivet og dets muligheder.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Samarbejde er godt

  Samarbejdsrelationer

  Faglighed og trivsel skal altid være omdrejningspunktet for samarbejde.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Anvendelsesorienteret undervisning

  Varieret og anvendelsesorienteret læringsforløb

  Eksempler på samarbejdsprojekter, der bidrager til læring gennem en mere varieret og anvendelsesorienteret skoledag.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Hvad siger lovgivningen?

  Hvad siger lovgivningen?

  Den åbne skole skal bidrage til større inddragelse af det omgivende samfund.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Elev med kontrabas

  Forpligtende samarbejder

  Forpligtelse til at søge samarbejder i den åbne skole er gensidig for så vidt angår kommunale musik- og billedskoler.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Lyttende elever

  Hvem kan undervise?

  Andre end ansatte ved kommunens skolevæsen kan i begrænset omfang varetage undervisningsopgaver i folkeskolen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Musikskole

  Fri til undervisning i musik og eliteidræt

  En elev kan i begrænset omfang opfylde sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Inspiration i undervisningen

  Inspiration om den ny folkeskole

  Eksempler på praksis - Undervisningsministeriets materialeserie om den ny folkeskole.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Fælles Mål

  Kobling til Fælles Mål

  Et skole-virksomhedssamarbejde skal tage afsæt i folkeskolens formålsparagraf og Fælles Mål i fagene. Skole-virksomhedssamarbejde kan styrke og understøtte den fagopdelte undervisning, undervisningen i det tværgående emne innovation og entreprenørskab og det obligatoriske emne uddannelse og job.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Planlægningsfasen

  Planlægning af skole-virksomhedssamarbejde

  Læs om, hvordan skole-virksomhedssamarbejde kan planlægges, så det bidrager til at styrke elevernes læring
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Pædagogiske overvejelser

  Pædagogiske overvejelser

  Læs om, hvilke pædagogiske overvejelser der er vigtige i forbindelse med et skole- virksomhedssamarbejde.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale