EUD

  SIP-EUD 1: Tværfaglig og helhedsorienteret undervisning på grundforløbet

  Formål: Input og sparring til skolernes arbejde med implementering af grundforløbets første og anden del med udgangspunkt i den enkelte skoles mest centrale udviklingsbehov. Endvidere er formålet, at den enkelte skole efter endt kursusdag har udarbejdet en skitse til den videre implementering af grundforløbets første og anden del.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  SIP-EUD1

  SIP-EUD 1: Oplæg fra lokale kurser

  Her finder du billeder, præsentationer, videoer mv. fra de seks SIP1-kurser i januar 2015.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elev

  Helhedsorientering i fagretningerne

  Eksempler på skolers officielle beskrivelser af fagretninger. Skolerne har beskrevet de helhedsorienterede læringsaktiviteter på forskellig måde under fagretningerne. Til inspiration for andre skoler.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  EUD

  Helhedsorientering og tværfaglighed

  Vibe Aarkrog fra Aarhus Universitet fortæller om helhedsorientering og tværfaglighed. Filmen er procuderet som en del af SIP (Skoleudvikling i praksis).
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Figur - Helhedsorientering på grundforløb 1

  Helhedsorientering på grundforløb1 og 2

  Grafik der illustrerer de fælles elementer, hvor de forskellige faglige mål supplerer hinanden.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Helhedsorientering - projekt med opgaver

  Helhedsorientering og organisering af grundforløb

  Bud på grundforløbsskemaer, der understøtter helhedsorientering.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Procesmodel til planlægning af helhedsorienteret undervisning

  Procesmodeller til planlægning af helhedsorienteret undervisning

  De to modeller kan anvendes til brainstorm og planlægning af helhedsorienterede forløb.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Guide til læringsforløb og aktiviteter
  © Fastholdelseskaravanen

  Guide til læringsforløb og aktiviteter

  Inspiration til lærerige aktiviteter. Inspiration til at planlægge læringsforløb og -aktiviteter med modellen ”Helhedsorienteret undervisning” på erhvervsskoler.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Inspiration til at styrke dine elever - Guide til lærere
  © Fastholdelseskaravanen

  Inspiration til at styrke dine elever

  Guide til lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen ”Helhedsorienteret undervisning” på erhvervsskoler.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever

  Helhedsorientering på Fødevarer, jordbrug og oplevelser

  Om helhedsorientering på erhvervsuddannelserne. Materialerne stammer blandt andet fra Skoleudvikling i praksis (SIP). Desuden er der link til skolers hjemmesider med fagretninger, som indeholder eksempler på helhedorienterede læringsaktiviteter.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever

  Helhedsorientering på Kontor, handel og forretningsservice

  Om helhedsorientering på erhvervsuddannelserne. Materialerne stammer blandt andet fra Skoleudvikling i praksis (SIP). Desuden er der link til skolers hjemmesider med fagretninger, som indeholder eksempler på helhedorienterede læringsaktiviteter.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever

  Helhedsorientering på Omsorg, sundhed og pædagogik

  Om helhedsorientering på erhvervsuddannelserne. Materialerne stammer blandt andet fra Skoleudvikling i praksis (SIP). Desuden er der link til skolers hjemmesider med fagretninger, som indeholder eksempler på helhedorienterede læringsaktiviteter.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Eleverne samles til fællesmøde på tværs af fagretninger.
  © EUC Nordvest

  GF1-center øger fællesskab og trivsel

  På EUC Nordvest får ungdomsmiljø og fællesskab i erhvervsuddannelserne en ny betydning helt fra start. Skolen har nemlig valgt at oprette et center for alle fagretninger på grundforløb 1 på de merkantile såvel som de tekniske uddannelser. Og det giver rigtig god mening for både skolens medarbejdere og ledelse - og ikke mindst for eleverne.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Ko og kalv
  © Laust Wium Olesen

  Succes med tværfaglighed og helhedsorientering i eux-landbrugsuddannelse

  Asmildkloster Landbrugsskole og Viborg Gymnasie og HF har udbudt eux-uddannelsen til landmænd i fem år og har høstet værdifulde erfaringer samt skabt god praksis for, hvordan man kan tilrettelægge helhedsorienterede undervisningsforløb på eux. Eux er en forkortelse af "studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse".
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Model for helhedsorientering i erhvervsuddannelserne

  Grundfag og reformens intentioner

  Om grundfagsvejledningerne, helhedsorientering i erhvervsuddannelserne - og links til inspiration og guidelines.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever

  Helhedsorientering på Teknologi, byggeri og transport

  Om helhedsorientering på erhvervsuddannelserne. Materialerne stammer blandt andet fra Skoleudvikling i praksis (SIP). Desuden er der link til skolers hjemmesider med fagretninger, som indeholder eksempler på helhedorienterede læringsaktiviteter.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever

  Helhedsorientering

  Hjælp og inspiration til arbejdet med helhedsorienteret undervisning på erhvervsuddannelserne. Værktøjer, hæfter, video og anden inspiration til at planlægge og gennemføre helhedsorienteret undervisning.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer