Elever trækker en traktor
  © Finn Kanstrup Hansen

  Relationer skaber et godt ungemiljø

  På Selandias hovedområde Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser lægges stor vægt på at skabe relationer i et godt ungemiljø. Derfor indgår en aktivitetsdag for alle nystartede elever, som en del af introduktionen. Aktivitetsdagen arrangeres i samarbejde med Dansk Firmaidræts Forbund og blev afholdt på Landbrugs- og Gartnerskolen, Jernbjerggården.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Lærer