Elever i gymnastiksalen

  Udedansk og brainbreaks giver god koncentration i klassen

  Et projekt har samlet og udviklet ideer til, hvordan man kan bruge de 45 daglige minutters bevægelse i indskolingen til pædagogiske aktiviteter, der er andet og mere end idræt.
  Indholdstype: 
  Andet
  Motion

  Motion og bevægelse

  Erhvervsskolerne skal tilrettelægge undervisningen på grundforløbene, så det indeholder motion og bevægelse. Her finder du film og eksempler fra tidligere FoU projekter om motion og bevægelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Screenshot fra projektet

  Rum til drengene - idrætsprojekt fra Aarhus Tech

  På Århus Tech har en gruppe drenge på automekaniker-uddannelsen bokset sig til lysten til at gå i skole. Ved at deltage i projekt Rum til drengene har de styrket deres engagement i uddannelsen. De unge, der deltog, har nemlig særligt svært ved at bevare motivationen til at færdiggøre deres uddannelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Rum til drengene

  Fitnessprojekt fra Erhvervsskolen Nordsjælland

  Projekt hvor en gruppe drenge dyrker fitness som del af uddannelsen. I fire korte film fortæller underviserne og trænerne om, hvordan idræt og sund kost fik indflydelse på skolegangen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever

  Motion og bevægelse i undervisningen

  Målsætningen er at fremme elevernes sundhed og understøtte motivation og læring på erhvervsuddannelserne jf Aftale om Bedre og mere attraktiv erhvervsuddannelse 24. februar 2014, 2.3.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Øvelse

  13 energiskabende aktiviteter til motion og bevægelse

  Konkrete lege og fysiske øvelser, som kan printes ud og bruges direkte i forbindelse med undervisningen. Alle aktiviteter er angivet med mål, varighed, forberedelse, proces og opfølgning.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Screendump af Horsens Kommunes hjemmeside om motion og bevægelse
  © Horsens Kommune

  Horsens inspirerer til motion og bevægelse

  En kommunal forankret hjemmeside er et godt værktøj for skolerne til deres arbejde med at integrere bevægelse i skoledagen. Hjemmesiden giver gode ideer, videndeling og værktøjer til at komme i gang med bevægelse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Elever fra Bellahøj Skole i bevægelse
  © Bellahøj Skole

  Bellahøj Skole: Bevægelse får alle elever med

  Fra lukningstruet skole til fordobling af elevtallet gennem satsning på bevægelsesprofil. Leg og bevægelse kan være en metode til at nå målet om at lave en god skole for alle.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Forvaltning
  Elever fra Kornmarkskolen i bevægelse i undervisningen
  © Kornmarkskolen

  Kornmarkskolen: IT og grønne klasseværelser inspirerer til bevægelse

  Bevægelsesskabeloner, digital inspiration og fokus på at løse udfordringer i fællesskab lagde grunden for mere bevægelse i undervisningen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Forvaltning
  Sydskolens elever deltager i motionsløb
  © Sydskolen, Vig

  Sydskolen: Den åbne skole giver inspiration til arbejdet med bevægelse

  Skolerne kan styrke arbejdet med bevægelse ved at samarbejde med foreningslivet. Idrætsorganisationer kan fx klæde elever på som trænere og rollemodeller, der kan motivere de yngre elever.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Forvaltning
  Elever fra Vibeskolen i bevægelse
  © Vibeskolen

  Vibeskolen: Bevægelsespolitik skal sikre fokus på bevægelse

  En bevægelsespolitik skal synliggøre og fastholde Vibeskolens gode udvikling med implementering af bevægelse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Forvaltning
  Motion

  Motion og bevægelse på Fødevarer, jordbrug og oplevelser

  Erhvervsskolerne skal tilrettelægge undervisningen på grundforløbene, så det indeholder motion og bevægelse. Her finder du film og eksempler fra tidligere FoU projekter om motion og bevægelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Motion

  Motion og bevægelse på Kontor, handel og forretningsservice

  Erhvervsskolerne skal tilrettelægge undervisningen på grundforløbene, så det indeholder motion og bevægelse. Her finder du film og eksempler fra tidligere FoU projekter om motion og bevægelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Motion

  Motion og bevægelse på Omsorg, sundhed og pædagogik

  Erhvervsskolerne skal tilrettelægge undervisningen på grundforløbene, så det indeholder motion og bevægelse. Her finder du film og eksempler fra tidligere FoU projekter om motion og bevægelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Motion

  Motion og bevægelse på Teknologi, byggeri og transport

  Erhvervsskolerne skal tilrettelægge undervisningen på grundforløbene, så det indeholder motion og bevægelse. Her finder du film og eksempler fra tidligere FoU projekter om motion og bevægelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever trækker en traktor
  © Finn Kanstrup Hansen

  Relationer skaber et godt ungemiljø

  På Selandias hovedområde Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser lægges stor vægt på at skabe relationer i et godt ungemiljø. Derfor indgår en aktivitetsdag for alle nystartede elever, som en del af introduktionen. Aktivitetsdagen arrangeres i samarbejde med Dansk Firmaidræts Forbund og blev afholdt på Landbrugs- og Gartnerskolen, Jernbjerggården.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Lærer