Undervisningsministeriet

  Konference om skriftlighed i afsætning

  Undervisningsministeriet har afholdt konference for afsætningslærere på hhx d. 16 april 2015. Konferencen handlede om, hvordan den skriftlige dimension i faget kan styrkes. Et centralt fokuspunkt var potentialet i at arbejde med det skriftlige som en integreret dimension i anvendelses- og produktorienterede undervisningsforløb.. Her finder du materialerne fra konferencen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Opgaver

  Matematikkonference: særlige udfordringer på hf og VUC

  Matematikfaget har stor betydning for elevernes naturvidenskabelige almendannelse og deres opøvelse af studiekompetence. Imidlertid oplever mange lærere på hf og VUC en række udfordringer i forbindelse med den daglige undervisning i faget. Det vil vi gerne gøre noget ved!
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  fip

  FIP - 2015

  Her finder du materialet fra første FIP-kursus i matematik. Matematik er et stort og vigtigt fag - både for udviklingen af elevernes studiekompetence og for elevernes adgang til en lang række videregående uddannelser. I dag er der dog mange elever, der klarer sig dårligt i matematikken, og det ønsker undervisningsministeriet og matematiklærerforeningen at gøre noget ved. Nu kan du finde de materialer der blev brugt i første FIP-forløb ude til højre på denne side.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Psykologikonference - i krydsfeltet mellem teori og praksis

  Hvad viser den nyeste psykologiforskning, og hvilke didaktisk greb kan vi bruge for at aktivere forskningen i vores undervisning? Det er nogle af de spørgsmål som vil være i fokus til konferencen om krydsfeltet mellem teori og praksis i psykologiundervisningen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Læremidler
  © Colourbox

  Forsøg og udvikling

  Her kan du få overblik over aktuelle oplysninger i forbindelse med forsøg og udvikling med relation til faget.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Konference om matematik i de økonomiske fag på hhx

  Undervisningsministeriet har afholdt en konference om fagligt samspil mellem matematik og de økonomiske fag for lærere der underviser i afsætning, virksomhedsøkonomi, internationalt økonomi eller matematik. Her finder du bilag og oplæg fra konferencen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo
  © Undervisningsministeriets

  Eksamen i dansk på hhx

  Oplysninger og inspiration i forbindelse med eksamen. Her er sider til hver af de skriftlige eksamensgenrer med tilhørende relevante links - lige til at give eleverne!
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo
  © Undervisningsministeriets

  Undervisningsministeriet - dansk hhx

  Informationer og nyt fra Undervisningsministeriet i relation til faget.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Læremidler
  © Colourbox

  Forsøg og udvikling

  Overblik over relevante forsøgs- og udviklingsprojekter med relevans for faget.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo
  © Undervisningsministeriets

  Eksamen - Erhvervsret

  Oplysninger og inspiration i forbindelse med eksamen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Læremidler
  © Colourbox

  Forsøg og udvikling

  Overblik over relevante forsøgs og udviklingsprojekter med relevans for faget
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo
  © Undervisningsministeriets

  Eksamen

  Oplysninger og inspiration i forbindelse med eksamen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Læremidler
  © Colourbox

  Forsøg og udvikling

  Overblik over relevante forsøgs og udviklingsprojekter med relevans for faget.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Guitarist

  Konference om skriftlig eksamen i musik

  Hvordan tilrettelægger man sin undervisning i den skriftlige dimension af musikfaget, så eleverne inddrages og rettearbejdet mindskes? Det er et af de spørgsmål, som vil være i fokus til Undervisningsministeriets konference.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Eksamen - informationsteknologi

  Oplysninger og inspiration i forbindelse med eksamen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Læremidler
  © Colourbox

  Forsøg og udvikling

  Overblik over relevante forsøgs og udviklingsprojekter med relevans for faget.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  eksamen.jpg

  Eksamen - international økonomi

  Oplysninger og inspiration i forbindelse med den mundtlige og skriftlige eksamen i international økonomi.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Forsøg og udvikling som er afviklet eller er i gang koblet til international økonomi

  Her kan du få overblik over aktuelle oplysninger i forbindelse med forsøg og udvikling med relation til faget.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo
  © Undervisningsministeriets

  Undervisningsministeriet

  Informationer og nyt fra Undervisningsministeriet i relation til faget
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Eksamen - Kulturforståelse

  Oplysninger og inspiration i forbindelse med eksamen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer