KLima

    Bæredytig udvikling

    žUddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) har til formål at udvikle børn og unges kompetencer, så de kan bidrage til og deltage i en retfærdig og bæredygtig udvikling. På denne oversigt finder du viden om, hvad bæredygtig udvikling er og konkrete undervisningsforløb til indskoling, mellemtrin, udskoling, stx og eud.
    Indholdstype: 
    Andet