Uddannelse for globalt medborgerskab
    © UN

    Globalt medborgerskab

    Globalt medborgerskab handler om aktiv og kritisk stillingtagen, forståelse mellem kulturer, stille spørgsmålstegn ved egne værdier og indgå i verden på en ansvarlig måde. På denne oversigt finder du viden om undervisning for globalt medborgerskab og konkrete undervisningsforløb.
    Indholdstype: 
    Andet