Før under og efter erhvervspraktik

  Før, under og efter erhvervspraktik

  Forsknings-informeret

  Erhvervspraktik bruges som afsæt til bl.a. at undersøge job, uddannelser og muligheder for beskæftigelse og desuden til, at eleverne overvejer deres valg af uddannelse og job.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Parat til uddannelse

  Parat til uddannelse

  Forsknings-informeret

  Hvad betyder det at være uddannelsesparat, og hvilke forudsætninger er vigtige i forhold hertil?
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Find og brug informationer

  Find og brug informationer om uddannelser og job

  Forsknings-informeret

  Med brug af forskellige informationskilder får eleverne en variation af viden om uddannelse og job, som bearbejdes og formidles til gensidig inspiration i klassen.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Karrieremuligheder i en virkomhed

  Karrieremuligheder i en virksomhed

  Forsknings-informeret

  Gennem besøg på en virksomhed og ud fra en undersøgelse af de ansattes jobtyper etablerer eleverne en fiktiv reklamevirksomhed.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Undersøgelse af de voksnes job

  Undersøgelse af de voksnes job

  Forsknings-informeret

  Eleverne indsamler oplysninger om job i deres voksennetværk for herefter at undersøge bl.a. indholdet, ligheder og forskelle i en række job.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Foranderlige-arbejdsliv

  Det foranderlige arbejdsliv

  Forsknings-informeret

  Eleverne undersøger forskellige arbejdsformer og typer af job for dermed at overveje deres egne muligheder på et arbejdsmarked i udvikling og forandring.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Fra interesser til forestillinger om fremtiden

  Fra interesser til forestillinger om fremtiden

  Forsknings-informeret

  Eleverne går på opdagelse i deres interesser og styrkesider og udfolder deres drømme, ønsker og fremtidsforestillinger.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Før under og efter erhvervspraktik

  Lektion 3 og 4: Find job og beskæftigelse

  Lektion1-7 indeholder en række aktiviteter, hvor eleverne ud fra oplysninger på ug.dk og ud fra egne overvejelser om valg af uddannelse og job forbereder sig på deres erhvervspraktikforløb.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Før under og efter erhvervspraktik

  Lektion 5, 6 og 7: Job og uddannelsesveje

  Lektion1-7 indeholder en række aktiviteter, hvor eleverne ud fra oplysninger på ug.dk og ud fra egne overvejelser om valg af uddannelse og job forbereder sig på deres erhvervspraktikforløb.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Uddannelse og job,

  Drømme og viden om voksenliv og voksenroller

  Børns drømme og forestillinger om livet som voksen knyttes sammen med forskellige voksnes fortællinger om deres liv, roller og drømme.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Introkurser
  © UU Center Syd

  Introduktionskurser med fokus på for- og efterbehandling, klasselærerkurser og styrket forældreinvolvering

  Som led i at styrke arbejdet med elevernes uddannelsesvalg indgår introduktionskurser og uddannelse og job (UEA). I dette forløb kan der hentes inspiration til en mere intensiv for- og efterbehandling af introduktionskurserne, styrkelse af dialog med forældrene og klasselærerkurser.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Foranderlige-arbejdsliv

  Planlægning og arbejdsformer

  Eleverne arbejder fælles i klassen, i grupper og individuelt med at undersøge, bearbejde og anvende forskellige typer informationer, der omhandler arbejdslivet, typer af job og arbejdsformer.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Find og brug informationer

  Lektion 1 og 2: På kig efter job i byen

  I lektion 1 og 2 introduceres eleverne til forløbet og går herefter i grupper en tur i nærmeste by for at registrere de job og mennesker i job, som de møder på deres vej. Efterfølgende fortæller eleverne om disse job i klassen.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Før under og efter erhvervspraktik

  Lektion 10-12: Efter erhvervspraktik

  I lektion 10-12 er fokus rettet på elevernes udbytte af erhvervspraktikforløbet. Med individuel bearbejdelse og fremlæggelse af den viden og de erfaringer, som erhvervspraktikken har givet, får eleverne bl.a. mulighed for at drøfte, hvad deres afprøvning af job og den viden, de har fået – også fra hinanden - betyder i forhold til deres valg af uddannelse og job.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Karrieremuligheder i en virkomhed

  Lektion 8 - 12 - Karrieremuligheder i en virksomhed

  I lektion 8 – 12 planlægger og gennemfører grupperne deres fremstillingsforløb og eleverne udarbejder fiktive CV’er for de jobtyper der indgår i deres bureau på baggrund af søgninger på ug.dk om uddannelse, job og karriere.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tandhjul

  Vejledning for emnet uddannelse og job

  På denne side finder du læsevejledninger for faget uddannelse og job. Vejledningen indeholder blandt andet en beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse og indhold og en uddybning af fagets kompetenceområder.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Foranderlige-arbejdsliv

  Undervisningsdifferentiering

  Find forslag til undervisningsdifferentiering.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tandhjul

  Uddannelse og job - Fælles Mål, læseplan og vejledning

  På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for emnet uddannelse og job. Målene findes både i printvenlig pdf- vesion og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Undersøgelse af de voksnes job

  Planlægning - Undersøgelse af de voksnes job

  Bearbejde og formidling af forskellige informationer om job.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Undersøgelse af de voksnes job

  Evaluering - Undersøgelse af de voksnes job

  Forslag til evaluering.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale