Undervisningsministeriets logo

  HF-konference om den naturvidenskabelige faggruppe 2014

  I efteråret 2014 blev der afholdt en konference om den naturvidenskabelige faggruppe på hf. Konferencen foregik på Fredericia Gymnasium.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriet

  Konference om skriftlighed i afsætning

  Undervisningsministeriet har afholdt konference for afsætningslærere på hhx d. 16 april 2015. Konferencen handlede om, hvordan den skriftlige dimension i faget kan styrkes. Et centralt fokuspunkt var potentialet i at arbejde med det skriftlige som en integreret dimension i anvendelses- og produktorienterede undervisningsforløb.. Her finder du materialerne fra konferencen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Opgaver

  Matematikkonference: særlige udfordringer på hf og VUC

  Matematikfaget har stor betydning for elevernes naturvidenskabelige almendannelse og deres opøvelse af studiekompetence. Imidlertid oplever mange lærere på hf og VUC en række udfordringer i forbindelse med den daglige undervisning i faget. Det vil vi gerne gøre noget ved!
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  fip

  FIP - 2015

  Her finder du materialet fra første FIP-kursus i matematik. Matematik er et stort og vigtigt fag - både for udviklingen af elevernes studiekompetence og for elevernes adgang til en lang række videregående uddannelser. I dag er der dog mange elever, der klarer sig dårligt i matematikken, og det ønsker undervisningsministeriet og matematiklærerforeningen at gøre noget ved. Nu kan du finde de materialer der blev brugt i første FIP-forløb ude til højre på denne side.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Konference

  Konference: Psykologi i krydsfeltet mellem teori og praksis, april 2015

  Fredag d. 17. april kl. 10-16 er Københavns VUC vært for en højaktuel konference om psykologifagets virke mellem teori og praksis. Se programmet her.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Psykologikonference - i krydsfeltet mellem teori og praksis

  Hvad viser den nyeste psykologiforskning, og hvilke didaktisk greb kan vi bruge for at aktivere forskningen i vores undervisning? Det er nogle af de spørgsmål som vil være i fokus til konferencen om krydsfeltet mellem teori og praksis i psykologiundervisningen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Konference om matematik i de økonomiske fag på hhx

  Undervisningsministeriet har afholdt en konference om fagligt samspil mellem matematik og de økonomiske fag for lærere der underviser i afsætning, virksomhedsøkonomi, internationalt økonomi eller matematik. Her finder du bilag og oplæg fra konferencen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Guitarist

  Konference om skriftlig eksamen i musik

  Hvordan tilrettelægger man sin undervisning i den skriftlige dimension af musikfaget, så eleverne inddrages og rettearbejdet mindskes? Det er et af de spørgsmål, som vil være i fokus til Undervisningsministeriets konference.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tryk enter og lær

  Workshop-konference om Kom/it-didaktik i 2014

  Workshop-konferencen havde fokus på at kvalificere den enkelte lærers it-didaktiske færdigheder
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Science Egedal Kommune
  ©Kim Byrding

  Sciencekonference - Et naturvidenskabligt videndelingsforum for pædagoger

  I Smørum Hallen blev der afholdt en science konference for dagtilbudsområdet i Egedal Kommune. Pædagoger fra alle kommunens dagtilbud deltog i en stor anlagt konference, hvor der blev fremvidst praksiseksempler og videndelt på tværs af institutionerne.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Undervisningsministeriets logo

  Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber - Slutkonference

  Slutkonference for ministeriets rammeforsøg 2012-2015
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  bøger og brille

  Aktuelle efteruddannelsestilbud

  Se aktuelle kurser og efteruddannelsestilbud for undervisere indenfor FVU-området.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Foto af fly Brussels Airlines
  © Birgitte Herrmann

  Video fra eTwinning-konferencen i Bruxelles

  eTwinning-ambassadør Birgitte Herrmann har produceret nedenstående video fra 3 dages intensiv konference med 600 deltagere.
  Indholdstype: 
  Andet
  Undervisningsministeriets logo

  Konferencer - Undervisningsministeriet

  Undervisningsministeriet tilrettelægger en række konferencer med fokus på temaer under det gymnasiale område. Her kan du finde henvisninger til kommende konferencer og materialer fra afholdte konferencer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Sort skoletavle med kridt

  Midtvejskonference om rammeforsøg

  Materiale fra Undervisningsministeriet midtvejskonference d. 26. februar 2014 om rammeforsøgene i 2. fase af Udviklingsplanen for de gymnasiale uddannelser.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  Terningespil med sandsynlighed
  © Troels Gannerup Christensen

  Konference: Matematik B på stx – en særlig udfordring

  Matematikfaget har meget stor betydning for elevernes almendannelse og studiekompetence. Langt størstedelen af gymnasieelever i det almene gymnasium har i dag matematik på B-niveau. Faget er i mange tilfælde bundet sammen med både naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske studieretningsfag. Undervisningsministeriet afholder konference om dette tirsdag d. 29. april kl. 9.30‐16 på Mulernes Legatskole i Odense.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Konference om Dansk i flerfaglige sammenhænge i htx

  Undervisningsministeriet har den 27. januar 2014 afholdt en konference om dansk i flerfaglige sammenhænge i htx. Her kan du hente programmet, oplæg og øvrige bilag fra konferencen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Græsk Apollon-tempel

  Konference om Oldtidskundskab 2013

  Materiale fra Undervisningsministeriets konference om oldtidskundskab afholdt d. 7. nov. 2013: ARVING TIL SAMTALEN - Tekster, undervisningsformer og fagsamarbejde i oldtidskundskabsundervisningen på stx.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Konference om rammeforsøg

  Afsluttende konference om rammeforsøg i forbindelse med første fase af Udviklingsplanens afholdt d. 13/9 2013 i Høje Taastrup.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Hænder på tastatur

  Konference om nye digitale opgaver i skriftlig engelsk A

  Undervisningsministeriet har d. 21. august 2013 afholdt to konferencer om nye digitale eksamensopgaver med adgang til internettet i skriftlig engelsk A. Konferencerne blev afholdt på IBC Fredericia (hhx/htx) og Fredericia Gymnasium (stx/hf).
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer