Undervisningsministeriets logo

  HF-konference om den naturvidenskabelige faggruppe 2014

  I efteråret 2014 blev der afholdt en konference om den naturvidenskabelige faggruppe på hf. Konferencen foregik på Fredericia Gymnasium.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriet

  Konference om skriftlighed i afsætning

  Undervisningsministeriet har afholdt konference for afsætningslærere på hhx d. 16 april 2015. Konferencen handlede om, hvordan den skriftlige dimension i faget kan styrkes. Et centralt fokuspunkt var potentialet i at arbejde med det skriftlige som en integreret dimension i anvendelses- og produktorienterede undervisningsforløb.. Her finder du materialerne fra konferencen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Opgaver

  Matematikkonference: særlige udfordringer på hf og VUC

  Matematikfaget har stor betydning for elevernes naturvidenskabelige almendannelse og deres opøvelse af studiekompetence. Imidlertid oplever mange lærere på hf og VUC en række udfordringer i forbindelse med den daglige undervisning i faget. Det vil vi gerne gøre noget ved!
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  fip

  FIP - 2015

  Her finder du materialet fra første FIP-kursus i matematik. Matematik er et stort og vigtigt fag - både for udviklingen af elevernes studiekompetence og for elevernes adgang til en lang række videregående uddannelser. I dag er der dog mange elever, der klarer sig dårligt i matematikken, og det ønsker undervisningsministeriet og matematiklærerforeningen at gøre noget ved. Nu kan du finde de materialer der blev brugt i første FIP-forløb ude til højre på denne side.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Konference

  Konference: Psykologi i krydsfeltet mellem teori og praksis, april 2015

  Fredag d. 17. april kl. 10-16 er Københavns VUC vært for en højaktuel konference om psykologifagets virke mellem teori og praksis. Se programmet her.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Psykologikonference - i krydsfeltet mellem teori og praksis

  Hvad viser den nyeste psykologiforskning, og hvilke didaktisk greb kan vi bruge for at aktivere forskningen i vores undervisning? Det er nogle af de spørgsmål som vil være i fokus til konferencen om krydsfeltet mellem teori og praksis i psykologiundervisningen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Konference om matematik i de økonomiske fag på hhx

  Undervisningsministeriet har afholdt en konference om fagligt samspil mellem matematik og de økonomiske fag for lærere der underviser i afsætning, virksomhedsøkonomi, internationalt økonomi eller matematik. Her finder du bilag og oplæg fra konferencen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Guitarist

  Konference om skriftlig eksamen i musik

  Hvordan tilrettelægger man sin undervisning i den skriftlige dimension af musikfaget, så eleverne inddrages og rettearbejdet mindskes? Det er et af de spørgsmål, som vil være i fokus til Undervisningsministeriets konference.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tryk enter og lær

  Workshop-konference om Kom/it-didaktik i 2014

  Workshop-konferencen havde fokus på at kvalificere den enkelte lærers it-didaktiske færdigheder
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Science Egedal Kommune
  ©Kim Byrding

  Sciencekonference - Et naturvidenskabligt videndelingsforum for pædagoger

  I Smørum Hallen blev der afholdt en science konference for dagtilbudsområdet i Egedal Kommune. Pædagoger fra alle kommunens dagtilbud deltog i en stor anlagt konference, hvor der blev fremvidst praksiseksempler og videndelt på tværs af institutionerne.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Undervisningsministeriets logo

  Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber - Slutkonference

  Slutkonference for ministeriets rammeforsøg 2012-2015
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  bøger og brille

  Aktuelle efteruddannelsestilbud

  Se aktuelle kurser og efteruddannelsestilbud for undervisere indenfor FVU-området.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Foto af fly Brussels Airlines
  © Birgitte Herrmann

  Video fra eTwinning-konferencen i Bruxelles

  eTwinning-ambassadør Birgitte Herrmann har produceret nedenstående video fra 3 dages intensiv konference med 600 deltagere.
  Indholdstype: 
  Andet
  Tastatur med fremhævede, røde bogstaver, der danner ordet news

  Fra konferencen om nye digitale prøveformer, okt. 2015

  Vigtigt nyt fra fagkonsulenten for FRANSK om konference om nye digitale prøveformer
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Konferencer - Undervisningsministeriet

  Undervisningsministeriet tilrettelægger en række konferencer med fokus på temaer under det gymnasiale område. Her kan du finde henvisninger til kommende konferencer og materialer fra afholdte konferencer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Sort skoletavle med kridt

  Midtvejskonference om rammeforsøg

  Materiale fra Undervisningsministeriet midtvejskonference d. 26. februar 2014 om rammeforsøgene i 2. fase af Udviklingsplanen for de gymnasiale uddannelser.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  Terningespil med sandsynlighed
  © Troels Gannerup Christensen

  Konference: Matematik B på stx – en særlig udfordring

  Matematikfaget har meget stor betydning for elevernes almendannelse og studiekompetence. Langt størstedelen af gymnasieelever i det almene gymnasium har i dag matematik på B-niveau. Faget er i mange tilfælde bundet sammen med både naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske studieretningsfag. Undervisningsministeriet afholder konference om dette tirsdag d. 29. april kl. 9.30‐16 på Mulernes Legatskole i Odense.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Konference om Dansk i flerfaglige sammenhænge i htx

  Undervisningsministeriet har den 27. januar 2014 afholdt en konference om dansk i flerfaglige sammenhænge i htx. Her kan du hente programmet, oplæg og øvrige bilag fra konferencen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Græsk Apollon-tempel

  Konference om Oldtidskundskab 2013

  Materiale fra Undervisningsministeriets konference om oldtidskundskab afholdt d. 7. nov. 2013: ARVING TIL SAMTALEN - Tekster, undervisningsformer og fagsamarbejde i oldtidskundskabsundervisningen på stx.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Konference om rammeforsøg

  Afsluttende konference om rammeforsøg i forbindelse med første fase af Udviklingsplanens afholdt d. 13/9 2013 i Høje Taastrup.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer