Vejleder

  Praksisfortællinger

  Praksisfortællinger beskriver udvalgte episoder fra den pædagogiske hverdag og kan bruges til at undersøge og udvikle den pædagogiske praksis.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Børn

  Børnefællesskabet er afgørende for det enkelte barns trivsel og læring

  Det er vigtigt, at vi som professionelle er opmærksomme på, om vi hjælper børnene på den rigtige måde – eller om vi gør vejen til fællesskabet endnu sværere for det enkelte barn.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Børn

  Fakta om diagnoser

  Det er vigtigt, at læringsmiljøet og konteksten indrettes efter barnet og fællesskabet – og ikke udelukkende efter diagnosen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  793040_.jpg

  Klasseobservation gav ny adfærd på Nørrebro

  Klasseobservationer og klare beskrivelser af, hvad læreren ville have eleverne til at gøre, fik 7. klasse på Blågård skole i København til at ændre adfærd.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Forvaltning
  Lærere

  PPR - hvordan i praksis

  PPR kan rådgive og støtte skoler og dagtilbud i at arbejde inkluderende. Men hvad vil lærere og pædagoger egentlig gerne have fra PPR?
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Vejleder

  Vejledningsteam i Horsens

  Når lærere og pædagoger i Horsens har brug for hjælp kontakter de kommunens vejledningsteam.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  7-Aktionslæren.jpg

  Aktionslæring

  Gennem aktionslæring kan kolleger blive bedre til at arbejde mere inkluderende og differentieret i undervisningen og den pædagogiske praksis.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  LP

  LP-modellen - et værktøj til udvikling og kulturændring i organisationer

  LP-modellen er en pædagogisk analysemodel. Modellen har til formål at give lærere og pædagoger redskaber til at opnå en utvetydig forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Lærere i diskussion

  Ledelse af inklusion

  Ledelse af inklusion er en kulturforandring, der blandt andet bygger på anerkendelse, dialog, ny viden, nye praksisformer, samarbejde og fællesskab.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Forvaltning
  Inklusion og skoleledelse

  Skoler går sammen om at udvikle inkluderende læringsmiljøer

  Siden 2011 og to år frem har femten skoler i fire kommuner været en del af projektet ”Ledelse af inkluderende læringsmiljøer. Gennem projektet er der høstet ny viden om, hvordan forvaltning og skoleledelser i en skolekontekst ’oversætter’, udvikler og implementerer denne udfordring til konkrete handlinger. De væsentligste erfaringer og konklusioner kan du læse mere om her.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Skænderi

  Forældres indflydelse på klassens trivsel (1)

  Fire film og ledsagende materiale sætter fokus på forældres roller og ansvar i forbindelse med skabelsen af den gode klasse i den rummelige skole, så færre børn udskilles.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  elev i skole

  Samarbejdet mellem lærere og pædagoger styrker inklusionen

  Samarbejdet mellem lærere og pædagoger giver de professionelle flere perspektiver på børnene og øger muligheden for at skabe inklusion i praksis. Samtidig giver pædagogernes kontakt til forældrene også lærerne adgang til viden om hjemmeforhold, der kan have betydning for barnets liv i skolen.
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Pædagogisk personale
  Tom gang på skole

  PPR i forandring

  I mange kommuner er PPR eller ressourcecentrene skolernes og daginstitutionernes nærmeste samarbejdspartner, når der opstår bekymringer omkring et barn.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Inklusion

  Styring af inklusion

  Målstyring på inklusionsområdet giver nogle særlige udfordringer i forhold til at få målsætninger, incitamentsstrukturer, opfølgning, understøttelse og evaluering af de politiske visioner til at spille sammen.
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Børn

  Undervisningsdifferentiering så alle elever udfordres og motiveres

  Mange lærere oplever, at det er en stor udfordring at tilrettelægge en undervisning som udfordrer og motiverer alle elever. God undervisning kan imidlertid gennemføres med enhver elevsammensætning – det handler om at holde fast i de høje forventninger til alle elever.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  COLOURBOX2270768.jpg

  Børnefællesskaber – omdrejningspunktet for børns trivsel og læring

  Børn bruger dagligt mange timer i dagtilbud eller skole sammen med andre børn. Børnefællesskabet er derfor afgørende for det enkelte barns trivsel og læring. Men det er ofte sværere for børn med funktionsnedsættelser at få adgang til fællesskabet, og det er vigtigt, at vi voksne er opmærksomme på, om vi hjælper børnene på den rigtige måde – eller om vi gør vejen til fællesskabet endnu sværere.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Forvaltning
  Skoleledelse
  Elever med lego

  Undervisningsmetoder og -typer

  God undervisning er kendetegnet ved en velovervejet og varieret brug af forskellige undervisningsmetoder og -former. Undervisningsformernes betydning skal ses i sammenhæng med læringsfællesskabet.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Brikker i et puslespil -den sidste skubbes på plads

  Hvordan skaber vi de bedste rammer for inklusion?

  En kommune kan med fordel vælge at lægge ressourcer i samarbejdsstrukturer, hvor pædagogiske konsulenter, inklusionskoordinatorer eller andre medarbejdere med kommunalt koordinerende funktioner på børne- og ungeområdet kobles til kompetence- og ressourcecentre.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever har forskellige behov

  Undervisningsdifferentiering i praksis

  I denne film kan du se hvordan undervisningsdifferentiering kan udføres i praksis. Vi følger lærerne Trine Munk Christensen og Niels Kristen Kirk fra Christinelystskolen, mens de viser nye metoder.
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Hvem er hvem?
  © Colourbox

  Jens Hansen har en bondegård...

  ...og hold da op, hvor har han mange dyr at holde styr på! Denne aktivitet fungerer godt som inklusionsaktivitet, og kan give et nyt indspark til fællessamling.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale