Læremidler
  © Colourbox

  Omtaler af undervisningsmaterieler om EU til ungdomsuddannelserne

  På denne side kan du finde en oversigt over EU-materialer, der specielt er målrettet ungdomsuddannelserne.
  Indholdstype: 
  Andet
  Colosseum
  © Colourbox

  Gymnasier med italiensk og FAGLIGT FORUM

  Følgende gymnasier udbyder italiensk
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Ungdoms- og voksenuddannelserne
  © Colourbox

  Ungdoms- og voksenuddannelserne

  Ved siden af grundskolen servicerer CFU også ungdomsuddannelserne og VUC med kurser og pædagogisk vejledning i valg og brug af læremidler.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kvinde foran en tavle
  © SFI

  Organisering og ledelse

  Viden og forskning om organisering og ledelse.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Gymnasieelever

  Gymnasiernes arbejde med formativ feedback

  En rapport fra EVA viser, at formativ evaluering og feedback er kerneelementer i undervisningen og elevernes læreproces. Det er derudover en vigtig del af elevernes udvikling af studiekompetencer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Undervisning
  © Ulrik Jantzen

  Karaktergivning i gymnasiet

  En rapport fra EVA sætter fokus på, hvordan de interne karakterer i gymnasiet gives af lærere, og hvilken betydning det har for elevers tilgang til læring.
  Indholdstype: 
  Andet
  Elever
  © Ulrik Jantzen

  Gymnasiet tænkt forfra

  Denne rapport fra Institut for Naturfagenes Didaktik viser, at projektet ’Gymnasiet tænkt forfra’ var gennemgribende for de deltagende lærere og elever, og projektet har sat tydelige spor i dagligdagen for de deltagende parter.
  Indholdstype: 
  Andet
  Elever
  © Ulrik Jantzen

  En pilotundersøgelse af fire gymnasiers løfteevne

  Denne undersøgelse, foretaget af Institut for Naturfagenes Didaktik, viser at undersøgelsens fire involverede skoler har motiverede og engagerede lærere, der accepterer deres elever og udnytter deres potentialer. Derudover, at der er en flad, synlig og respekteret ledelsesstruktur på skolerne.
  Indholdstype: 
  Andet
  Undervisning
  © Ulrik Jantzen

  Overgang fra grundskolen til de gymnasiale uddannelser

  Rapporten er udgivet af Naturfagenes Didaktik og præsenterer erfaringer og resultater fra forsknings- og udviklingsprojekter gennemført for Undervisningsministeriet fra sommeren 2013 til 2014. Rapporten sætter overgangsproblemer fra grundskole til gymnasium på dagsordenen i fagene dansk, matematik og engelsk.
  Indholdstype: 
  Andet
  Undervisning

  Styrket formativ evaluering og udvikling af evalueringskulturen

  I denne rapport, fra Aarhus Universitet, undersøges tre gymnasieskolers arbejde med formativ evaluering. Undersøgelsen viser, at arbejdet med formativ evaluering i relation til skriftlighed på de tre skoler udmønter sig i en bred vifte af arbejdsmetoder, der dog har de fællestræk, at de alle fokuserer på proces.
  Indholdstype: 
  Andet
  blyantsafhak i bokse

  Feedback og evaluering

  Viden og forskning om feedback og evaluering i henhold til undervisning.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Parat til uddannelse

  Kompetenceudvikling

  Viden og forskning om kompetenceudvikling for undervisere og ledelse.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  viborg gymnasium

  Didaktik og læring

  Viden og forskning om metoder og redskaber, pædagogik og didaktik samt øvrige rapporter om didaktik og læring
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Elever
  © Ulrik Jantzen

  Trivsel og inkluderende læringsmiljøer

  Viden og forskning om elevers alsidige udvikling, dannelse og sociale kompetencer.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Elever på trappen
  © UNI-C/Sven Jeppesen

  Karrierelæring i gymnasiet

  Denne undersøgelse er udarbejdet af CeFU, og er den fjerde og afsluttende evaluering af en række forsøg med karrierelæring i gymnasiet. Undersøgelsen gør status over forsøgene og stiller skarpt på elevernes valg og forløb i gymnasiet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Gymnasieelever
  © Ulrik Jantzen

  Pædagogisk it

  Viden og forskning om pædagogisk it i undervisningen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Foto af tidslinje

  Rapporter og analyser fordelt efter årstal

  Her er rapporter og analyser fordelt efter årstal.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  mand og kvinde med tørklæde taler sammen

  Sproglig forståelse

  Viden og forskning om sproglig forståelse.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Tal

  Matematisk forståelse

  Viden og forskning om matematik og talforståelse.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  wordle

  Fag

  Viden og forskning relateret til de enkelte fag.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet