Billedet viser de 17 nye verdensmål som piktogrammer
  © Verdens Bedste Nyheder

  Global Undervisning: Gratis workshop

  Brænder du for, at dine elever får globalt udsyn? Så book en gratis workshop med en af redaktørerne på Global Undervisning. Tilbuddet gælder grundskoler, STX og HF.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Cover til inspirationsforløbet "Cultural Encounters"

  Cultural Encounters

  Undervisningsforløbet "Cultural Encounters" er et inspirationsforløb, der beskriver læringsmålstyret undervisning i faget engelsk i 8.-9. klasse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Figuren er en relationsmodel, der viser fire indbyrdes afhængige faktorer i læringsmålstyret undervisning.

  Planlægning af undervisningsforløb

  I denne fase udvælges Fælles Mål i forhold til, hvad der er det nye, eleverne skal kunne og vide efter forløbet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Illustration af nedbrydning af Fælles Mål til læringsmål

  Fra forenklede Fælles Mål til læringsmål i forløbet

  Kompetencemål, færdigheds- og vidensmål omsættes til læringsmål for forløbet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tankebobler og tegn, der illustrerer tegn på læring

  Tegn på læring

  Tegn på læring tydeliggør eleverne opnåede læring i forhold til det nye de skal lære og niveauet for elevernes målopfyldelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tegning af fem hænder i forskellige farver

  Undervisningsaktiviteter

  Undervisningsaktiviteter er de planlagte aktiviteter, som skaber læringsmuligheder for alle elever, så de kan nå læringsmålene for forløbet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Praktikant

  Lektion 1 og 2: Assumptions, Stereotypes and Self-awareness

  De første to lektioner introducerer eleverne til det dynamiske syn på kulturer og kulturmøder.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Et fotografi af den ghanesiske rapper M.anifest
  © Jason Williamson

  Lektion 3 og 4: Popular Culture from Ghana

  I 3. og 4. lektion anvender eleverne deres viden om kulturmøder i mødet med ghanesisk populærkultur – her eksemplificeret ved den - i Ghana og Vestafrika - særdeles populære rapper M.anifests tekster og musikvideoer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  En illustration, der viser fællesskab
  © Colourbox

  Lektion 5 og 6: Global Citizenship and Cultural Encounters

  I 3. og 4. lektion anvender eleverne deres viden om kulturmøder i mødet med ghanesisk populærkultur – her eksemplificeret ved den - i Ghana og Vestafrika - særdeles populære rapper M.anifests tekster og musikvideoer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Evaluering med smileys

  Evaluering

  Efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Foto fra Danidas Verdensfilm "Otgon"
  © Frigge Volander Himmelstrup og Emil Aagaard

  Mellemtrin - faglig inspiration

  Find inspiration til din undervisning. I oversigten er der ressourcer og værktøjer, læringsmålstyrede undervisningsaktiviteter til Danidas Verdensfilm samt andre materialer, som er målrettet forskellige fag på mellemtrinnet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Foto fra Danidas Verdensfilm "Otgon"
  © Frigge Volander Himmelstrup og Emil Aagaard

  Indskoling - faglig inspiration

  Find inspiration til din undervisning. I oversigten er der ressourcer og værktøjer, læringsmålstyrede undervisningsaktiviteter til Danidas Verdensfilm samt andre materialer, som er målrettet forskellige fag i indskolingen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Forside af publikation
  © UNESCO

  Undervisning i globalt medborgerskab

  UNESCO's pædagogiske vejledning til undervisning i globalt medborgerskab fra 2017.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Et fotografi fra SamirNepal.dk
  © SamirNepal.dk

  SamirNepal.dk

  Websitet SamirNepal.dk er et gratis undervisningsmateriale til engelsk i 1. klasse. Materialet er udarbejdet af Grethe Grønkjær og Bo Westersø.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Forsiden af lærervejledningen
  © MUNDU

  Global Undervisning - en lærervejledning

  Vejledningen indeholder en introduktion til teorier og værdier bag global undervisning samt et katalog over konkrete ideer til at inddrage det globale perspektiv i fagene.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Penanernes børn bader i floden
  © Dorte Servé, John Bomand, Henrik Egede-Lassen og Søren Brix - Copenhagen Film & TV

  Yhonny fra La Paz i Bolivia - film

  Yhonny er 15 år og bor i Bolivias højst beliggende by. Han arbejder som skopudser 5-6 timer dagligt og går i skole. I filmen fortæller han om sin hverdag og drømme. Målgruppen er elever på 3.-9. klassetrin.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisning i globalt medborgerskab søger at danne eleven i et globalt perspektiv

  Hvad er globalt medborgerskab?

  Globalt medborgerskab handler om aktiv og kritisk stillingtagen, forståelse mellem kulturer, stille spørgsmålstegn ved egne værdier og indgå i verden på en ansvarlig måde.
  Indholdstype: 
  Andet
  Screendump fra det interaktive rollespil "Deadline Athen"
  © Story Engine, Die Asta Experience, FUDF og Red Barnet

  Deadline Athen - et interaktivt rollespil

  Du er journalisten. Din mission er at samle materiale til en artikel, som du skal skrive, når du har talt med forskellige kilder i Athen. Interaktivt rollespil til dansk og samfundsfag i udskolingen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Danida,
  © Danida, Dansk AV Produktion v. Anders Dencker Christensen

  Danmark og verdens fattige - film

  Udvikling og udviklingsbistand behandlet i små lettilgængelige film. 16 små film om Danmarks deltagelse i internationalt udviklingsarbejde.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer