Strategimøde
  © Dansk Supermarked

  Afsætning - Mission, vision og forretningsidé

  I temaet Mission, vision og forretningsidé bliver der i salg og service-fagets del af materialebanken fokuseret på emnet branding og værdier. Det er en god idé også at bruge faktateksten Miljø og social ansvarlighed.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Medarbejdere
  © Dansk Supermarked Group

  Afsætning - Målgrupper og købmandskab

  Temaet Målgrupper og Købmandskab handler om segmentering og målgrupper på B2C markedet (konsumentmarkedet) og på B2B markedet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kommunikation
  © Dansk Supermarked Group

  Afsætning - Kommunikation

  Temaet Kommunikation handler om de kommunikations- og promotionaktiviteter, som DSG anvender. DSG er synlig på mange måder og i mange medier, så forbrugeren påvirkes bedst muligt.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Uddannelse
  © Dansk Supermarked Group

  Afsætning - Verden omkring Dansk Supermarked Group

  DSG er som alle andre virksomheder afhængig af sin omverden. Dagligvarebranchen i Danmark er præget af stærk konkurrence, og danskerne har klare forventninger til deres indkøbssted. Temaet handler om en række af de faktorer, der har betydning for DSG, herunder konkurrenceforhold og forbrugertrends.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Dansk Supermarked Group
  © Dansk Supermarked Group, RAIS foto

  Afsætning og den merkantile caseeksamen

  Her finder du materiale, der kan anvendes som inspiration i undervisningen, der forbereder eleverne til caseeksamen og eksempler på opgaver, der mere direkte relaterer til formulering af opgaver til caseeksamen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Dansk Supermarked Group
  © Dansk Supermarked Group

  Organisation - Historie og organisation

  Temaet Historie og organisation handler om organisationsstrukturer i Dansk Supermarked Group.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Medarbejdere
  © Dansk Supermarked Group, RAIS Foto

  Organisation - Mission, vision og forretningsidé

  I Temaet Mission, vision og forretningsidé bliver der i organisations-fagets del af materialebanken fokuseret på Dansk Supermarked Groups arbejde med grupper og teams i forretningsudviklingen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Medarbejdere
  © Dansk Supermarked Group

  Organisation - Uddannelse

  Temaet Uddannelse handler om kompetenceudvikling og HR-arbejdet i Dansk Supermarked Group.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Dansk Supermarked Group
  © William Pedersen

  Organisation - Arbejdsforhold

  Dansk Supermarked Group ved, at en af nøglerne til succes er gode medarbejdere, såvel på hovedkontoret som i butikkerne. Derfor passer man godt på sine medarbejdere. Temaet handler om en række faktorer, der har betydning for motivation og trivsel for Dansk Supermarked Group.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Flag
  © Dansk Supermarked Group

  Organisation og den merkantile caseeksamen

  Her finder du materialer, der kan anvendes som inspiration til undervisningen og som forbereder eleverne til caseeksamen. Endvidere finder du eksempler på emner og opgaver til caseeksamen, som kan bruges som inspiration både i undervisningen og til udfærdigelse af dine egne caseeksamensopgaver.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Gennemgang

  Andet fremmedsprog - Målgrupper og købmandskab

  I din Netto i udlandet har man i år valgt at fokusere på din idé med den smart udformede og farvestrålende frugt/grøntsagsboks med navnet ”Økologisk frugt/grønt to go”. Målgruppen for produktet skal være småbørnsfamilier.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Opstilling af varer
  © RAIS foto, Dansk Supermarked Group

  Andet fremmedsprog - Miljø og social ansvarlighed

  I Dansk Supermarked Group kaldes CSR for samfundsansvar. Fokusområderne er at stoppe madspild, at have fokus på økologi, at have fokus på mere information til kunderne både på produkterne samt i reklamer og på in store plakater. Desuden skal der sættes ind på et øget samarbejde med internationale nødhjælpsorganisationer. Ydermere støtter Dansk Supermarked Group Team Danmark talenter. Du skal hjælpe med til at gøre opmærksom på miljø og social ansvarlighed.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Dansk Supermarked Group
  © William Pedersen

  Andet fremmedsprog - Arbejdsforhold

  Dansk Supermarked Group er en international virksomhed, hvor man er klar over, at en af nøglerne til succes er gode medarbejdere både på kontorerne og i butikkerne. Ledelsen har hele tiden fokus på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø og passer godt på sine medarbejdere. Når der skal udvikles ledere, hentes talenterne helst fra egne rækker.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Medarbejdere
  © Dansk Supermarked Group

  Andet fremmedsprog - Uddannelse

  I Dansk Supermarked Group foregår elevuddannelsen både ude i butikkerne, på kontorerne og på Bøgehøj, som er Dansk Supermarked Groups eget kursuscenter beliggende i Ebeltoft.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Medarbejdere
  © Dansk Supermarked Group, RAIS foto

  Andet fremmedsprog - Kommunikation

  En stor del af Dansk Supermarked Groups kommunikation foregår via e-mails og pr. telefon på kontorerne. Det har vist sig, at pressemeddelelser og brugen af de sociale medier er et effektivt middel til at få fat på kunderne. På hovedkontoret foregår kommunikationen primært på engelsk. I butikkerne og på kontorerne tales det pågældende lands sprog. Du har både haft engelsk og tysk/fransk/spansk på handelsskolen. Nu er du klar til at at bruge dine sprogkundskaber i Netto i udlandet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Dansk Supermarked Group
  © Dansk Supermarked Group

  Andet fremmedsprog - Historie og organisation

  Dansk Supermarked Group er Danmarks største detailkoncern med en historie som Dansk Supermarked Group med fordel kan bruge i sin markedsføring, når man ønsker at starte et samarbejde med lokale økologiske fødevareproducenter i Tyskland, i Frankrig og i Spanien. Fokuspunktet skal være økologi for alle til fordelagtige priser.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Opsætning af varer

  Andet fremmedsprog og den merkantile caseeksamen

  Her finder du det materiale om Dansk Supermarked Group, der er særligt anvendeligt for andet fremmedsprog. Formålet med caseopgaverne er at komme med idéer til opgaver i tysk, fransk og spansk til 2. fremmedsprog, som giver mening for eleverne. Brug forslagene som inspiration.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Medarbejdere

  Dansk - Målgrupper og købmandskab

  Dansk Supermarked Groups varehuse og butikker er for alle. Der er varer og priser, der er tilgængelige for alle, der ønsker dagligvarer og nonfood af en ordentlig kvalitet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Dansk Supermarked Group
  © Dansk Supermarked Group

  Dansk - Miljø og social ansvarlighed

  Hos Dansk Supermarked erkender man at social ansvarlighed er en opgave, der aldrig slutter. I Dansk Supermarked Group kaldes CSR derfor samfundsansvar. I samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp samler man penge ind til Malawi. Dette indsamlingsarbejde har vundet Dansk Supermarked Group både danske og internationale fundraising priser.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Dansk Supermarked Group
  © William Pedersen

  Dansk - Arbejdsforhold

  I Dansk Supermarked ved man, at en af nøglerne til succes er gode medarbejdere; såvel på hovedkontoret som i butikkerne.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer