Jordklode med internet og web

  AT-2016 Græsk, latin og oldtidskundskab

  Vær med i årets fælles AT-brainstorming for de klassiske fag!
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kemi

  AT-2016 Kemi

  Nogle forslag til hvorledes temaet om grænser giver muligheder for kemifaget i samspil med andre fag. Skriv selv dine forslag til redaktøren på jg@sctknud-gym.dk.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  relativitetsteori

  AT-2016 Fysik

  Her er redaktøren for fysiks forslag til hvordan fysikfaget kan indgå i årets AT-tema. Skriv gerne dine forslag til redaktøren på michael.brix.pedersen@gmail.com
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Billede af bom

  AT-2016 Dansk og retorik

  Grænser er emnet for AT-2016, og det giver mange muligheder for, at dansk og retorik kan indgå som fag. Skriv gerne dine ideer til redaktøren på lha@nyborg-gym.dk
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  ingen adgang

  AT-2016 Samfundsfag

  Årets AT tema rummer mange muligheder for samfundsfag i samspil med andre fag. Her er nogle få forslag. Skriv selv dine forslag på den tilknyttede Padlet (elektronisk opslagstavle - se relaterede links) eller til redaktøren på joergen.lassen1@skolekom.dk.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Pil der gennembryder en mur

  AT-2016 Matematik

  Her finder du inspiration til AT-2016 med matematik. Denne side er ikke en del af ministeriets officielle ressourcerum.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Det franske flag

  AT-2016 Fransk

  Inspiration, tanker og idéer til dette års AT-eksamen, nu hvor den officielle overskrift GRÆNSER er blevet meldt ud.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Kursist
  Lærer
  Ingen grænser

  AT-2016 Engelsk (Grænser)

  Vær med til den fælles brainstorm - skriv ind på vores fælles Padlet forum. Der er mange forskellige platforme, og jeg vil sætte stor pris på hjælp til at samle forslagene ét sted. Hvis I ser gode ideer, så bed gerne ophavsmand/kvinde om at kopiere det ind på den fælles Padlet, så det kan komme med i idekataloget.
 
 Mvh.
 Christine Lehn-Schiøler
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Ideer

  AT-2016 Psykologi

  AT-temaet om grænser giver mange muligheder i Psykologi. Redaktøren har på denne side samlet en række eksempler og modtager gerne mange flere forslag på ark@horsenshfogvuc.dk.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Færøernes og Grønlands flag
  © Laust Wium Olesen

  AT-2016 "Grænser" (For stx-elever)

  Grænser er emnet til årets eksamen i almen studieforeberedelse. Her kan du se lærerne over skulderen og finde inspiration til interessante sager eller spændende problemstillinger. Læs også om synopsis med og uden innovation og om eksamen i AT.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Apollontemplet i Delfi

  AT-2016 Græsk, latin og oldtidskundskab - links og idékatalog

  I dette modul har redaktøren for de klassiske fag som et supplement til det fælles idékatalog samlet en række links til AT-2016, som kan være nyttige.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Pil der gennembryder en mur

  AT-2016 Erhvervsøkonomi

  AT-temaet om grænser giver muligheder i erhvervsøkonomi. Her ses eksempler på emner. Yderligere eksempler modtages gerne via kbu@vestfyns.dk
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  bager12.jpg_1600px.jpg

  AT i religion

  Inspiration til AT med religion som deltagende fag. Oversigtsider med AT-temaerne fra tidligere år og generel inspiration til AT-forløb.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  AT

  AT - Engelsk

  Denne side indeholder ideer og tips til undervisning i AT (Almen Studieforberedelse). Der findes forslag til emner inden for de givne eksamensområder, materiale som uddyber læreplanens forskellige krav og forslag til arbejde med engelskfaglig metode.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Pil der gennembryder en mur

  AT i erhvervsøkonomi

  Inspiration til AT med erhvervsøkonomi som deltagende fag. Oversigtsider med AT-temaerne fra tidligere år og generel inspiration til AT-forløb.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  AT

  AT-2016 Tysk: Grænser

  Her finder du inspiration til AT-emnet 'grænser'.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Globus på bord

  AT-2016 "Grænser": Begynd her!

  Her finder du inspiration fra fagene til 2016´s emne i AT "Grænser": Forslag til sager, problemstillinger og materiale. Se rundt på fagenes sider og find idéer! Her er også links til elevside plus eksterne sites med materiale. Er du i tvivl om kravene til opgaven med innovation, er her link til AT-håndbog fra Egaa gymnasium.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  fattighjælp.jpg
  © Allan Ahle

  AT-2016 Historie

  Årets AT emne 2016 om ”Grænser” tilbyder en lang række muligheder for historie. Se her om de mange muligheder som redaktøren har samlet for at inddrage historie i emnet / sagen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  边界 grænse

  AT-2016 Kinesisk

  Find inspiration til hvordan kinesisk kan indgå i elevernes AT-projekt. I modulet giver jeg eksempler på sager, hvor kinesisk kan spille sammen med flere af gymnasieskolens øvrige fag.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  spoergsmaal_0.jpg

  AT-2016 Dramatik

  Årets AT-emne er nu offentliggjort. Hold øje med inspiration her på emu'en og send gerne dine egne ideer og tanker til emu-redaktøren på julie@wittrup.org , så vi hurtigt kan få skabt en fælles idébank
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer