Grønland i rigsfællesskabet

Grønlænderne flager gerne
Temaet sætter fokus på rigsfællesskabet i forhold til Grønland. Du vil her kunne finde inspiration og konkrete faglige ideer til undervisningen inden for især grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Temaet vil løbende blive udvidet med inspiration og forslag.

Nyheder

Grafik

EMU søger en redaktør til temaet om Rigsfælleskabet – på grundskoleområdet

EMU Danmarks læringsportal søger aktuelt en redaktør til temaet om Rigsfællesskabet på EMU (Grønland og Færøerne) – med fokus på grundskolen.

Subscribe to Nyheder

Redaktøren anbefaler

  • Is og smeltevand danner fantastiske former Indlandsisen ved Kangerlussuaq

    Grønland: Klimaet og isen

    Med global opvarmning er der stor opmærksomhed omkring den grønlandske indlandsis og dens massebalance. Endvidere er de fremtidige muligheder for udvidet søtransport i Arktis interessante, da havisen i Det Arktiske Hav svinder ind. Du finder her gode kilder til at beskæftige sig med emnet.

  • Fangsten af hellefisk løftes om bord i stort skib

    Grønland: Befolkning og erhverv

    Grønlands ca. 57.000 indbyggere lever og arbejder tæt på naturen, men der er dog en klar tendens til, at bygder fraflyttes, og de få større byer bliver større. Der bor også rigtig mange grønlandsk fødte mennesker i Danmark. Dominerende erhverv er fiskeri. Se kilder til befolkning, uddannelse og erhverv. Endvidere temaer til undervisning.

Seneste moduler

EMU - navnetræk

EMU søger en redaktør til temaet om Rigsfælleskabet – på grundskoleområdet

EMU Danmarks læringsportal søger aktuelt en redaktør til temaet om Rigsfællesskabet på EMU (Grønland og Færøerne) – med fokus på grundskolen.

Subscribe to Seneste moduler

Nyheder og arrangementer

Det grønlandske flag

Videnskab.dk har en artikel om et nyt forskningsprojekt, der skal afdække grønlændernes historie. Heri skal også indgå genetiske undersøgelser af 4500 grønlændere. Et fokus er grønlændernes genetiske tilpasning til at leve i et ekstremt miljø. 

Giv feedback

Kontakt til Grønland

Redaktionen håber, at temaet vil blive vel modtaget, og redaktionen elsker kritik og kommentarer. Send venligst sådanne til laust@lwo.dk.

M.v.h. Laust Wium Olesen

Temaer