For gymnasieelever

730629.jpg
Elevtemaet er målrettet alle elever inden for de gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx, htx).

Du finder her fagligt relevant indhold for gymnasieelever.

Fx hjælp til din eksamen, noget om medieanalyse, notatteknik, problemformulering og synopsis.

Nyheder

Reklame

Læg læringsstrategi efter hvem du er

Tag en persontypetest og lær mere om dig selv. Er du refleksiv og introvert, må du forberede dig til gruppearbejde på en anden måde end den ekstroverte og spontane. Samarbejdsregler og forventningsafstemning er vigtige.

Subscribe to Nyheder

Redaktøren anbefaler

  • Ideer

    Videnskabsteori (For stx-elever)

    Hvad er er karakteristisk for det enkelte fags videnskabelige tilgang? Se om du kan besvare et spørgeskema om videnskabsteori til AT.

  • 876453_.jpg

    Apps til studielivet (For gymnasieelever og kursister)

    Oversigt over gratis apps til dit studieliv: Mind maps, tidsplanlægning, præsentationer, osv. "Apps til Opgaven" er et inspirationskatalog indeholdende ideer, tips og små vejledninger til de bedste gratis nettjenester, programmer og apps til næsten alle typer computere, tablets og smartphones.

Aktiv læsning af digitale tekster

Videoer som eksamenstræning

Fremlæggelse.jpg

Her er en samling af steder, hvor du kan finde eksamensrelevant stof. Brug dem til også at se, hvordan du præsenterer dit stof!

Kender du flere, må du endelig sende mig et link!

Flipperiet.dk med alle fag

Mette Malmquists kemi

Slagelse Gymnasiums matematik

Khan Academy med det meste, dog på engelsk

Fri viden.dk med naturvidenskabelige fag

Temaer