For gymnasieelever

730629.jpg
Elevtemaet er målrettet alle elever inden for de gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx, htx).

Du finder her fagligt relevant indhold for gymnasieelever.

Fx hjælp til din eksamen, noget om medieanalyse, notatteknik, problemformulering og synopsis.

Nyheder

dk-eu flag

Retsforbeholdet - ja eller nej?

Er du i tvivl om, hvad du skal stemme d. 3/12? Skal Danmark skal erstatte retsforbeholdet med en tilvalgsordning? Her finder du argumenter for og imod.

Subscribe to Nyheder

Redaktøren anbefaler

 • 737794_.jpg

  Studieretningsprojektet - SRP (For htx-elever)

  Studieretningsprojektet i 3g kaldes SRP. Et studieretningsfag skal altid indgå i studieretningsprojektet. Studieretningsprojektet skrives inden for et område og en faglig problemstilling, og du vælger fagene, så de understøtter den faglige problemstilling Opgaven har fokus på samspil mellem fagspecifikke og tværfaglige mål. Din besvarelse skal vise, at du har haft brug for begge fag sammen til at besvare opgaven.

 • COLOURBOX851884 (1).jpg

  Studieretningsprojektet - SRP (For stx-elever)

  Studieretningsprojektet i 3g kaldes SRP. Opgaven skrives i to studieretningsfag og har fokus på samspil mellem fagspecifikke og tværfaglige mål. Du skal undervejs lige standse op og overveje, om din besvarelse viser, at du har haft brug for begge fag sammen til at besvare opgaven.

 • konkurrenceevne

  Studieretningsprojektet - SRP (For hhx-elever)

  Her kan du hente en super vejledning til SRP. Læs bl.a. om valg af fag, vejledningsfasen, hvordan opgaven skal se ud, hvordan sproget skal være og hvordan den bedømmes. Husk at du selv skal være den aktive: det er dig, der tager initiativ til møder og producerer mindmap, plan for informationssøgning, grovskitse til struktur og evt. synopsis.

Seneste moduler

HF-elever snakker

Eksamensprojektet på hf enkeltfag (For kursister)

Kursisten vælger selv, om han/hun vil udarbejde eksamensprojektet alene eller i samarbejde med andre kursister. Eksamensprojektet omfatter to til tre fag og afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis.

Subscribe to Seneste moduler

Følg elevområdet på Facebook

piger på græsplæne

Klik ind på elevområdets facebookside og få notifikationer, når der er nyheder!

På Facebook kan du også nemt bede redaktøren om informationer om det, du mangler.

Videoer som eksamenstræning

Fremlæggelse.jpg

Her er en samling af steder, hvor du kan finde eksamensrelevant stof. Brug dem til også at se, hvordan du præsenterer dit stof!

Kender du flere, må du endelig sende mig et link!

Flipperiet.dk med alle fag

Mette Malmquists kemi

Anne Boie Johannessons kemi

Slagelse Gymnasiums matematik

Khan Academy med det meste, dog på engelsk

Fri viden.dk med naturvidenskabelige fag

Temaer