Inkluderende læringsmiljøer

Hjertetræ
Alle børn og unge har brug for at være anerkendte deltagere i det sociale og faglige fællesskab med pædagoger, lærere samt andre børn og deres forældre. Temaet om inkluderende læringsmiljøer sætter fokus på, hvorfor og hvordan vi arbejder med børnene og fællesskabet, hvordan vi skaber de bedste rammer for inklusion og hvordan vi bringer kompetencerne i spil.

Nyheder

Elever

Konference om specialundervisningstilbud i folkeskolen

Torsdag den 12. januar 2017 afholdes konference om specialtilbud på VIA University College i Aarhus. Hovedformålet er at præsentere resultaterne fra den første afrapportering af undersøgelse af specialtilbud i folkeskolen efter reformen.

Subscribe to Nyheder

Redaktøren anbefaler

 • Inklusion hvorfor og hvordan

  Inklusion - hvorfor og hvordan?

  Inklusion handler om et helt grundlæggende menneskesyn og er ikke en aktivitet for sig selv. Børn er allermest optaget af deres relationer til andre børn - og af at være en del af fællesskabet. Når vi ønsker at skabe trivsel, læring og udvikling for det enkelte barn, skal vi derfor også fokusere arbejdet om fællesskaberne.

 • Blokke

  Sæt kompetencer og ressourcer i spil

  En central opgave i arbejdet med inklusion er at skabe en fælles pædagogisk platform, hvor det pædagogiske personale drøfter udvikling og udfordringer i forhold til klasser og enkeltbørn.

 • Møde

  Hvordan skaber vi inklusion?

  Den første forudsætning for at skabe inkluderende skolemiljøer er ledelse, der tager ansvar og skaber rammer, som gør det pædagogiske personale i stand til at løfte opgaven bedst muligt.

Seneste moduler

Fælles fodslag i arbejdet for stærke børnefællesskaber

Sorø Kommune har udviklet et sæt fælles pædagogiske pejlemærker, som skal give fagpersoner, forældre og elever et fælles sprog og en fælles tilgang i hverdagen.

Subscribe to Seneste moduler

Få mere at vide om inklusion

Skolemøde

Går du med nogle overvejelser eller konkrete spørgsmål om inklusion, kan du kontakte inklusionsteamet på læringskonsulenternes hjemmeside. 

Læs også mere om inklusion og specialundervisning på Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor du blandt andet kan få viden om rådgivnings- og klagemuligheder. 

Inklusion i praksis

Elever udendørs

Ønsker du rådgivning til det daglige arbejde med inklusion i klassen, kan du finde det under lærernes indgang til fagene.