Natur & miljø

natur og miljø - banner
Temaet redigeres for Miljøministeriet.

Formålet er at inspirere undervisere og pædagogisk personale til at arbejde med natur- og miljøtemaer i skoler og dagtilbud.

I temaet finder du fx undervisningsforløb, læremidler, information om tidsskrifter, opslagsværker, nyheder fra relevante ministerier, internationalt stof og faglige fora.

Samarbejdspartnere

Redaktøren anbefaler

  • MaybeBaby Logo

    Fertilitet på skoleskemaet

    MaybeBaby er et nyt fagfagligt undervisningsmateriale om fertilitet fra Miljø- og Fødevareministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet. Materialet er let at integrere i relevante fag på gymnasiet og lægger op til dialogisk undervisning.

Seneste moduler

Elev i natur

Udskoling - faglig inspiration fra natur og miljø

Find inspiration til din undervisning. I oversigten er der læringsressourcer, fakta og værktøjer, som er målrettet forskellige fag i udskolingen.

Subscribe to Seneste moduler

Velkommen til natur og miljø på EMU

Michael Fryd

Jeg håber, at siderne kan inspirere dig til arbejde med natur og miljø i undervisningen. Du vil blandt andet finde emner, som er velegnede til tværfaglig undervisning.

Med venlig hilsen Michael Fryd, redaktør

Simulering af drivhuseffekten

Drivhuseffekt

Prøv denne interaktive simulering af drivhuseffekten fra PhET interactive simulations (University of Colorado). Den kan bruges på interaktiv tavle til klassesamtale om drivhuseffekten, elller eleverne kan selv arbejde med den.

Temaer