Studiekompetence

icc-verden.jpg
Tema om studiekompetence i de gymnasiale uddannelser.

Studiefærdigheder får man ved at kunne studieteknikker og metoder.
Studiekompetence har man, når man vælger den fornuftigste teknik og metode i et givet fag i den konkrete situation.

Nyheder

elementer til kollaborativ læring

AT giver fremtidens kompetencer

Ser man på listerne over det 21.århundredes kompetencer, vinder AT som det fag, som samlet giver flest kompetencer: Samarbejde, problemløsning og innovation står stærk i det tværfaglige samarbejde.

Subscribe to Nyheder

Redaktøren anbefaler

 • Personer i silhuet

  Fravær og frafald - begynd her!

  Hent forslag til at analysere problemet, inden skolen forsøger at løse det. Her er også konkrete, velafprøvede forslag til at nedbringe fravær! Hvorfor selv eksperimentere med at finde på kreative løsninger, når man kan begynde med tiltag, der har dokumenteret effekt?

 • Bog

  SRP - Studieretningsprojektet

  Formålet med studieretningsprojektet (SRP) er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i tilknytning til deres studieretning. Ved at kombinere forskellige faglige tilgange og discipliner, som forstærker den faglige fordybelse, skal eleverne demonstrere, at de er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant baggrundsstof, og at de er i stand til at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt og metodisk grundlag.

 • Undervisningsforløb til Ipad og computer

  Digital dannelse

  Læg en strategi for udvikling af digital dannelse i tre dimensioner: Praktisk kunnen, kritisk tænkning og fornuftig kommunikation. Hent inspiration til undervisning og it-plan.

Seneste moduler

Forståelsestræ

Forstå og husk, hvad du læser (For gymnasieelever og kursister)

At sætte sig ind i et nyt og svært emne kan du få hjælp til her: Metoden er at læse, forstå og forklare. I og med at man formidler, opdager man sine videnshuller. Brug "The Feynman Technique"!

Subscribe to Seneste moduler

Blooms digitale taksonomi

Idé

Klik ind på Læringsteknologi.dk og bliv opdateret på de nye versioner af Blooms taksonomi!

Brug sitet til at vælge de værktøjer, der er egnede - og måske får man også respekt for de kompetencer, som elevene på egen hånd har kæmpet for at opnå? 

Materiale til sitet?

771966_.jpg

Har du materiale, der vil interessere andre, må du endelig sende det til redaktøren: hh@ucc.dk

Temaer