Tema om udeskole og udvikling af udeskolepraksis i grundskolen.

Børn der fisker med net
Temasiden Udeskole skal understøtte brugen af evidensbaseret viden og sprede god praksis med udeskole. Målgruppen er primært lærere og pædagogisk personale, men også skoleledelsen. På temasiden kan du finde konkrete eksempler på udeskolepraksis, teoretisk og forskningsbaseret baggrundsviden om udeskole samt løbende information om projektet ’Udvikling af Udeskole’.

Redaktøren anbefaler

  • Inspirationsguide

    Inspirationsguide til udeskole

    ”Hvad er udeskole?”,”Hvorfor udeskole?” og ”Hvordan udeskole?”. Det er centrale spørgsmål denne guide belyser. Bl.a. igennem forskningsresultater, cases og refleksionsspørgsmål. Guiden kan læses i sin helhed under relaterede filer.

  • Kartoffelplante

    Skolehaver, Indhold på tværs

    Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.

Seneste moduler

.

Film om udeskole fra Tyskland

Draussenschule er udeskole på tysk. I denne film kan du se, hvordan dette tager sig ud. Der er også klip fra udeskole i Fredensborg. Under relaterede filer er der et link til en mere uddybende hjemmeside. (Obs. film og tekst er mestendels tysk).

Subscribe to Seneste moduler

Om redaktøren

DSC03179_0.JPG

Mit navn er Rasmus Frederiksen. Jeg er uddannet lærer med efteruddannelse indenfor friluftsliv og udeskole. Jeg er ansat som redaktør på EMU's udeskoletema, som læringskonsulent og i Fredensborg Kommune, hvor jeg arbejder med udeskoletemaet i praksis.

Jeg er optaget af udeskoledidaktik og har erfaring med - og kendskab til - hvordan udeskolemetoden kan spille sammen med skolens øvrige fag. 

Du er mere end velkommen til at bidrage med tanker, ideer og konkrete læringsforløb: rasmus.frederiksen@uvm.dk.

Udeskole

Børn læser.jpg

Udeskole handler om at inddrage omgivelserne i undervisningen. Børn og voksne har glæde af udeskole. Udeskole kan være bindeled mellem teori og praksis.

Denne temaside vil løbende præsentere viden, værktøjer og gode eksempler på andre skolers arbejde med udeskole. 

Herunder undervisningsforløb med udgangspunkt i forenklede fælles mål.