Viden og forskning

Refleksionsskrivning
Evalueringer og forsøgs-, udviklings- og forskningsprojekter om undervisning og læring under Undervisningsministeriets ressort.

Nyheder

Elever

Konference om specialundervisningstilbud i folkeskolen

Torsdag den 12. januar 2017 afholdes konference om specialtilbud på VIA University College i Aarhus. Hovedformålet er at præsentere resultaterne fra den første afrapportering af undersøgelse af specialtilbud i folkeskolen efter reformen.

Subscribe to Nyheder

Redaktøren anbefaler

  • Viden og forskning

    Folkeskolereformen - Beskrivelse af 3. dataindsamling blandt elever

    Langt hovedparten af eleverne trives, har gode relationer til deres lærere, de interesserer sig for skolen, og de er glade for undervisningens karakteristika. Det viser ny kortlægningsrapport udarbejdet af SFI som del i ministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen.

Seneste moduler

Pædagog og børn i legehjul

Organisering af et godt læringsmiljø i dagtilbud

Her på siden finder du et inspirationsmateriale, som kan bidrage til at give inspiration til jeres arbejde med at organisere læringsmiljøet i din vuggestue, børnehave eller dagpleje. Materialet bruges med udgangspunkt i jeres egne pædagogiske intentioner og mål og tilbyder samtidig ideer til løbende refleksion.

Subscribe to Seneste moduler

En varieret skoledag

Aktivitet i gymnastiksal

Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i Folkeskolen

Fysisk aktivitet kan fremme børns sundhed, trivsel og faglige præstationer viser forskningskortlægning udført af Vidensråd for Forebyggelse.

Pædagogiske rutiner i dagtilbud

UCCs forskningsprojekt om Pædagogiske rutiner i dagtilbud viser at der er læringrumspotentiale i de daglige rutiner. Læs mere om undersøgelsen af pædagogiske rutiner som læringsrum her