Viden og forskning

Refleksionsskrivning
Evalueringer og forsøgs-, udviklings- og forskningsprojekter om undervisning og læring under Undervisningsministeriets ressort.

Nyheder

Forældreinvolvering

Involvering og samarbejde med forældrene styrker udsatte børns læring og trivsel

Læs den nye kortlægning af studier, der belyser hvordan forældreinvolvering og forældresamarbejde bidrager til at styrke socialt udsatte børn og unges udvikling, læring og trivsel i dagtilbud og skoler.

Subscribe to Nyheder

Redaktøren anbefaler

  • Viden og forskning

    Folkeskolereformen - Beskrivelse af 3. dataindsamling blandt elever

    Langt hovedparten af eleverne trives, har gode relationer til deres lærere, de interesserer sig for skolen, og de er glade for undervisningens karakteristika. Det viser en kortlægningsrapport udarbejdet af SFI som del i ministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen.

Seneste moduler

Grundforløb EUD-reform

Grundforløb på erhvervsuddannelserne efter reformen

Skolerne arbejder intensivt med at omsætte reformens initiativer til praksis. Det viser rapporten fra følgeforskningen til reformen, som er udarbejdet af KORA og EVA.

Subscribe to Seneste moduler

En varieret skoledag

Aktivitet i gymnastiksal

Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i Folkeskolen

Fysisk aktivitet kan fremme børns sundhed, trivsel og faglige præstationer viser forskningskortlægning udført af Vidensråd for Forebyggelse.

Pædagogiske rutiner i dagtilbud

UCCs forskningsprojekt om Pædagogiske rutiner i dagtilbud viser at der er læringrumspotentiale i de daglige rutiner. Læs mere om undersøgelsen af pædagogiske rutiner som læringsrum her