Viden og forskning

Refleksionsskrivning
Evalueringer og forsøgs-, udviklings- og forskningsprojekter om undervisning og læring under Undervisningsministeriets ressort.

Nyheder

modtageundervisning

Nyt materiale skal hjælpe skoler og kommuner med nyankomne tosprogede elever

Nyt inspirationsmateriale formidler både viden om og praktiske erfaringer med modtagelse og undervisning af nyankomne tosprogede elever. Materialet skal hjælpe skoler og kommuner med at sikre den første integration af eleverne.

Subscribe to Nyheder

Redaktøren anbefaler

  • Evaluering og forskning

    Følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen

    Følgeforskningsprogrammet undersøger og følger op på folkeskolereformen, samt understøtter realiseringen af reformens mål. Her finder du alt materiale, der er udarbejdet som led i programmet. Materialet er inddelt efter de primære målgrupper, som vidensarbejdet fokuserer på.

  • Viden og forskning

    Notat om elevernes holdning til skoledagens længde

    Som led i ministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen har SFI udarbejdet en kortlægningsrapport. Denne rapport viser, at langt hovedparten af eleverne trives, har gode relationer til deres lærere, de interesserer sig for skolen, og de er glade for undervisningens karakteristika.

En varieret skoledag

Aktivitet i gymnastiksal

Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i Folkeskolen

Fysisk aktivitet kan fremme børns sundhed, trivsel og faglige præstationer viser forskningskortlægning udført af Vidensråd for Forebyggelse.

Pædagogiske rutiner i dagtilbud

UCCs forskningsprojekt om Pædagogiske rutiner i dagtilbud viser at der er læringrumspotentiale i de daglige rutiner. Læs mere om undersøgelsen af pædagogiske rutiner som læringsrum her