Viden og forskning

Refleksionsskrivning
Evalueringer og forsøgs-, udviklings- og forskningsprojekter om undervisning og læring under Undervisningsministeriets ressort.

Nyheder

Billede af lærer og elev

Læreruddannedes mobilitet på arbejdsmarkedet

En undersøgelse fra Epinion giver ny viden om, hvorfor læreruddannede vælger at arbejde i eller uden for folkeskolen og hvilke forhold forskellige typer af lærere lægger vægt på i deres arbejdsliv.

Subscribe to Nyheder

Redaktøren anbefaler

  • Viden og forskning

    Folkeskolereformen - Beskrivelse af 3. dataindsamling blandt elever

    Langt hovedparten af eleverne trives, har gode relationer til deres lærere, de interesserer sig for skolen, og de er glade for undervisningens karakteristika. Det viser en kortlægningsrapport udarbejdet af SFI som del i ministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen.

En varieret skoledag

Aktivitet i gymnastiksal

Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i Folkeskolen

Fysisk aktivitet kan fremme børns sundhed, trivsel og faglige præstationer viser forskningskortlægning udført af Vidensråd for Forebyggelse.

Pædagogiske rutiner i dagtilbud

UCCs forskningsprojekt om Pædagogiske rutiner i dagtilbud viser at der er læringrumspotentiale i de daglige rutiner. Læs mere om undersøgelsen af pædagogiske rutiner som læringsrum her