Viden og forskning

Refleksionsskrivning
Evalueringer og forsøgs-, udviklings- og forskningsprojekter om undervisning og læring under Undervisningsministeriets ressort.

Nyheder

Pjeceforside

Mellemtid for folkeskolen: Hvad gør en forskel i praksis?

Læs SFI og KORAs nye ”Kort og klart” hæfte om de erfaringer skoler og kommuner har i deres arbejde med at implementere folkeskolereformen, og hvad der gør en forskel for elevernes læring og trivsel.

Subscribe to Nyheder

Redaktøren anbefaler

  • Viden og forskning

    Folkeskolereformen - Beskrivelse af 3. dataindsamling blandt elever

    Langt hovedparten af eleverne trives, har gode relationer til deres lærere, de interesserer sig for skolen, og de er glade for undervisningens karakteristika. Det viser en kortlægningsrapport udarbejdet af SFI som del i ministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen.

En varieret skoledag

Aktivitet i gymnastiksal

Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i Folkeskolen

Fysisk aktivitet kan fremme børns sundhed, trivsel og faglige præstationer viser forskningskortlægning udført af Vidensråd for Forebyggelse.

Pædagogiske rutiner i dagtilbud

UCCs forskningsprojekt om Pædagogiske rutiner i dagtilbud viser at der er læringrumspotentiale i de daglige rutiner. Læs mere om undersøgelsen af pædagogiske rutiner som læringsrum her