Erhvervsområdet

Det merkantile erhvervsområde er et fagligt samspil mellem de gymnasiale fag og fag rettet mod erhvervsuddannelsen på det studiekompetencegivende år. Her finder du fagbilag, vejledning og inspiration.

Det merkantile erhvervsområde har både et studieforberedende og et almendannende formål. Det merkantile erhvervsområde udvikler elevernes bevidsthed om, at virkelighedsnære problemstillinger fra det merkantile område er komplekse, og løsninger forudsætter, at fagenes viden og metoder spiller sammen. Herved opnår eleverne erkendelse af fagenes identitet og forskellighed.

Gennem flerfagligt projektarbejde, understøttet af samarbejde med virksomheder, udvikler eleverne endvidere bevidsthed om metodebegreber og evne til at håndtere faglige metoder og studiemetoder i flerfaglige sammenhænge.

 

Siden er opdateret 20. marts 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.