Arrangementer

LGBT+ børn og unges trivsel – et professionelt ansvar

Skal du være med til at sætte fokus på, hvordan LGBT+ børn og unges trivsel kan øges i grundskolen? Så deltag i webinaret her.

Der afholdes særskilte webinarer til hhv. ledere, lærere og pædagoger.
 

Få mere information om det specifikke webinar, der henvender sig til din stilling i bunden af siden.

I januar 2024 udkom VIVE med rapporten ”LGBT+-elevers trivsel og mentale sundhed samt oplevelse af mobning, vold, chikane og diskrimination”. Rapporten viser, at alt for mange LGBT+ børn og unge trives dårligt – også dårligere end deres jævnaldrende kammerater, der ikke ser sig selv som en del af LGBT+.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer skoleledere, ressourcepersoner, lærere samt skole-, SFO- og klubpædagoger til to sammenhængende webinarer, hvor vi sammen med forskere og videnspersoner, sætter fokus på, hvad I som skole konkret kan gøre for at øge trivslen for alle elever – også for LGBT+ elever.

 

Første webinar

I forbindelse med det første webinar afholdes tre forskellige webinarer – med hvert deres perspektiv og til hver deres målgruppe:

 • Webinar til ledere og ressourcepersoner: Har fokus på, hvordan du som leder, kan italesætte udfordringen på flere niveauer, sætte personaledrevne processer i gang og kapacitetsopbygge på skolen.
   
 • Webinar til lærere og skolepædagoger: Vi giver praksisnære eksempler på, hvordan I som lærere og teams kan arbejde med at alle børn og unge kan opleve tryghed i egen og andres kønsidentitet og seksualitet gennem hele skoleforløbet, blandt andet via SSF kompasset.
   
 • Webinar til skole-, SFO- og klubpædagoger: Vi giver praksisnære eksempler på, hvordan I som skole-, SFO- og klubpædagoger og teams kan arbejde med at alle børn og unge kan opleve tryghed i egen og andres kønsidentitet og seksualitet for eksempel i frikvarterer, før, i og efter skoletid.

Vi opfordrer til, at skolen sender repræsentanter afsted på hvert af de ovenstående webinarer, så alle perspektiver kan komme i spil på det efterfølgende webinar og i praksis.

 

Andet webinar

I efteråret 2024 afholder vi et fælles webinar for alle tre målgrupper, hvor I som skole får mulighed for i fællesskab at udarbejde en strategisk handleplan med input fra styrelsens læringskonsulenter.

Praktisk information - Find det rette webinar

Her kan du finde:

 • Det webinar, der henvender sig til din stilling
 • Det opsamlende og fælles webinar
   

Ledere og ressourcepersoner

Det er muligt at deltage i webinaret på to forskellige datoer: 

Onsdag den 26. juni 2024 

 • Tid: Kl. 10.00-11.00.

 • Sted: Online.

 • Pris: Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

 • Tilmeld dig her (åbner i Conference Manager). Deltagerlink sendes til din mail kort efter tilmeldingsfrist.

 • Tilmeldingsfrist: 2 timer før afholdelse.

 • Afmeldingsfrist: Der er ingen afmeldingsfrist.

 

Torsdag den 8. august 2024 

 • Tid: Kl. 12.30-13.30.

 • Sted: Online.

 • Pris: Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

 • Tilmeld dig her (åbner i Conference Manager). Deltagerlink sendes til din mail kort efter tilmeldingsfrist.

 • Tilmeldingsfrist: 2 timer før afholdelse.

 • Afmeldingsfrist: Der er ingen afmeldingsfrist.

 

Hvad kan du forvente?

Webinaret varer 60 minutter. Du vil blive præsenteret for hovedpointerne fra VIVE`s rapport og derudover vil der være en samtale og dialog med Mira Skadegård, som forsker i strukturel diskrimination.

Dialogen vil bidrage til at belyse, hvordan du som leder kan:

 • Introducere begrebet strukturel diskrimination for personalet og hvorfor det har stor betydning for LGBT+ børn og unge trivsel.
   
 • Styrke den professionelle tilgang til arbejdet med LGBT+ børn og unges trivsel - herunder hvordan man kan håndtere modstand mod kontroversielle emner såsom kønsidentitet.
   
 • Kontinuerligt have fokus på ”Sprog skaber virkelighed” i forskellige sammenhænge.

Lærere

Det er muligt at deltage i webinaret på to forskellige datoer: 

Mandag den 17. juni 2024 

 • Tid: Kl. 15.00-16.00. 

 • Sted: Online.

 • Pris: Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

 • Tilmeld dig her (åbner i Conference Manager). Deltagerlink sendes til din mail kort efter tilmeldingsfrist.

 • Tilmeldingsfrist: 2 timer før afholdelse.

 • Afmeldingsfrist: Der er ingen afmeldingsfrist.

 

Fredag den 9. august 2024 

 • Tid: Kl. 10.00-11.00. 

 • Sted: Online.

 • Pris: Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

 • Tilmeld dig her (åbner i Conference Manager). Deltagerlink sendes til din mail kort efter tilmeldingsfrist.

 • Tilmeldingsfrist: 2 timer før afholdelse.

 • Afmeldingsfrist: Der er ingen afmeldingsfrist.

 

Hvad kan du forvente?

Webinaret varer 60 minutter. Du vil blive præsenteret for hovedpointerne fra VIVE`s rapport og derudover vil der være en samtale og dialog med Annette Hildebrand Jensen, som er mangeårig uddanner i SSF, ekspert i SSFkompasset samt forfatter til bogen LGBTQ+ i skolen.

Dialogen vil bidrage til at belyse, hvordan du som lærere og skolepædagoger kan:

 • Få viden og eksempler på typiske problemstillinger i henholdsvis en forebyggende, foregribende og indgribende indsats.
 • Finde og udvælge passende materialer på SSFkompasset.
   
 • Få inspiration og ideer til at udvikle forløb til forskellige, relevante alderstrin med fokus på at alle børn og unge kan opleve tryghed i egen og andres kønsidentitet og seksualitet”.

Skole-, SFO- og klubpædagoger

Det er muligt at deltage i webinaret på to forskellige datoer: 

Onsdag den 14. august 2024

 • Tid: Kl. 9.00-10.00. 

 • Sted: Online.

 • Pris: Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

 • Tilmeld dig her (åbner i Conference Manager). Deltagerlink sendes til din mail kort efter tilmeldingsfrist.

 • Tilmeldingsfrist: 2 timer før afholdelse.

 • Afmeldingsfrist: Der er ingen afmeldingsfrist.

 

Tirsdag den 20. august 2024 

 • Tid: Kl. 10.00-11.00. 

 • Sted: Online.

 • Pris: Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

 • Tilmeldingsfrist: 2 timer før afholdelse.

 • Afmeldingsfrist: Der er ingen afmeldingsfrist.

 

Hvad kan du forvente?

Webinaret varer 60 minutter. Du vil blive præsenteret for hovedpointerne fra VIVE`s rapport og derudover vil der være en samtale og dialog med Naia Wienmann Hawes, som er adjunkt og underviser i blandt andet køn, seksualitet og mangfoldighed på Professionshøjskolen Absalon, pædagoguddannelsen.

Dialogen skal bidrage til at belyse, hvordan du som skole-, SFO- og klubpædagoger kan:

 • Få viden og eksempler på typiske problemstillinger i henholdsvis en forebyggende, foregribende og indgribende indsats i en klubkontekst.
 • Finde og udvælge passende materialer online og eventuelt analogt.
   
 • Få inspiration og ideer til at udvikle aktiviteter til frikvarterer, hvor alle børn og unge kan opleve tryghed i egen og andres kønsidentitet og seksualitet.

Strategi og opsamling for alle

Det er muligt at deltage i webinaret på to forskellige datoer: 

Onsdag den 4. september 2024 

 • Tid: Kl. 17.00-18.30.

 • Sted: Online.

 • Pris: Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

 • Tilmeld dig her (åbner i Conference Manager). Deltagerlink sendes til din mail kort efter tilmeldingsfrist.

 • Tilmeldingsfrist: 2 timer før afholdelse.

 • Afmeldingsfrist: Der er ingen afmeldingsfrist.

 

Tirsdag den 10. september 2024 

 • Tid: Kl. 15.00-16.30.

 • Sted: Online.

 • Pris: Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

 • Tilmeld dig her (åbner i Conference Manager). Deltagerlink sendes til din mail kort efter tilmeldingsfrist.

 • Tilmeldingsfrist: 2 timer før afholdelse.

 • Afmeldingsfrist: Der er ingen afmeldingsfrist.

 

Hvad kan du forvente?

Dette opfølgende webinar tager udgangspunkt i de foregående webinarer, der havde fokus på, at alle børn og unge kan opleve tryghed i egen og andres kønsidentitet og seksualitet.

Intentionen med dette opfølgende webinar er, at ledere, ressourcepersoner, lærere og pædagoger mødes til en fælles drøftelse af, hvordan I på jeres skole kan lave en helhedsindsats for at alle børn og unge kan opleve tryghed i egen og andres kønsidentitet og seksualitet.

På webinaret vil der være et kortere oplæg samt facilitering ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for processen omkring samtale og strategi for jeres skole.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.