Arrangementer

"Wow, det vidste jeg ikke..."- Autentisk naturfagsundervisning, som motiverer elever

Kom og få gratis vejledning og inspiration til at styrke teamets fælles kompetencer i at tilrettelægge undervisningsforløb med autentiske problemstillinger.

De fire workshops afholdes den 14. nov 2023, 15. jan 2024, 15. mar 2024 og 5. apr 2024.
 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) tilbyder gratis vejledning og inspiration til naturfagsteams, der ønsker at styrke teamets fælles kompetencer til at planlægge og udføre en autentisk, kompetenceorienteret og differentieret naturfagsundervisning på alle skolens trin.

I kan forvente:

 • At få inspiration til tilrettelæggelse af autentisk naturfagsundervisning.
   

 • At få tid til at tilrettelægge konkrete undervisningsforløb, som kan afprøves og evalueres efter første workshop.
   

 • At få perspektiver på undervisningsdifferentiering og motivationsfaktorer, som I kan arbejde med mellem hver workshop.

I workshopforløbet arbejder vi med, hvordan teamet kan tilrettelægge undervisningsforløb med autentiske problemstillinger, som kan medvirke til at øge elevernes interesse og motivation for naturfag, blandt andet gennem en styrket forståelse af deres omverden, og hvordan eleverne kan anvende den naturfaglige viden i deres liv uden for skolen.

 

Tid og sted

Workshopforløbet foregår virtuelt og har i alt fire mødegange med opstart 14. november 2023:

 • Den 14. november 2023 kl. 14.30-16.30
 • Den 15. januar 2024 kl. 14.30-15.30
 • Den 15. marts 2024 kl. 14.30-15.30
 • Den 5. april 2024 kl. 14.30-15.30

 

Tilmelding

I kan tilmelde jer og læse mere om arrangementet på conferencemanager.dk.

Tilmeldingsfrist: Bemærk tilmeldingsfristen den 29. oktober 2023. Bemærk også, at tilmelding gælder alle fire workshops.

Det er muligt at tilmelde sig uden sit team. I så fald får man en makker at samarbejde og sparre med.

 

Forberedelse

Forløbet lægger op til en stor grad af deltagelse fra de tilmeldte, og der vil være noget forberedelse.

Det forventede tidsforbrug er samlet på under 10 timer indberegnet de virtuelle workshops, og teamet kan omsætte indsatsen i deres undervisningspraksis med det samme.

Forberedelsen er egnet til at blive tænkt ind i teammøder/fælles forberedelse.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.