Idrætskultur og relationer

Idrætskultur og relationer handler blandt andet om samarbejde og fællesskaber.

Derudover skal eleverne forholde sig til normer og værdier inden for idræt. Undervisningen skal give mulighed for at samarbejde om aktiviteter og lege samt at deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab, og der kan arbejdes med fairplay, regler og organisering af idræt.

Læs mere om kompetenceområdet idrætskultur og relationer i Faghæftet for idræt
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Få ideer til arbejdet med idrætskultur og relationer her.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.