Redskab

Litteratur

På denne side finder du den litteratur, der knytter sig til vejledningen.

Andreasen, L. B., Meyer, B. & Rattleff, P. (Red.) (2008)Digitale medier og didaktisk design: Brug, erfaringer og forskning. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

Asmussen, J. (red.) (2011) Digitalt dansk - Mediedidaktik 2.0. København: Hans Reitzels Forlag.

Dede C. (2010). Comparing Frameworks for 21st Century Skills, I: Belanca J. A. Brandt, R. (red): 21stCentury Skills - Rethinking How Students Learn, Solution Tree Press. Chapter 3. s. 51-76.

Gissel, T. (2011) Mediedidaktik i teori og praksis. Academica.

Gynther, K. (2010). Didaktik 2.0 - læremiddelkultur mellem tradition og innovation.

København: Akademisk forlag

Hanghøj, T. (2012). Spilscenarier i undervisningen - præsentation af en didaktisk model. I: Læring og Medier.

Hjarvard, S. (2008) En verden af medier – medialiseringen af politik, sprog, religion og leg.

Frederiksberg: Samfundslitteratur

Luckin, R., Bligh, B.,Manches, A.,  Ainsworth, S.,  Crook, C. & Noss, R. (2012).

Decoding learning: The Proff, Promise and Potential of Digital Education. London: Nesta.

Martin, A. (2006). A European framework for digital literacy. Digital Kompetanse, 2, 151-161.

Meyer, B. (2007). Internetbaseret materiale i fremmedsprogsundervisningen:

nye udfordringer for læreren. I: Sprogforum (nr. 38).

Misfeldt, M. (2008). At skrive matematik under påvirkning af nye medier

I: Andreasen, L. B. , Meyer, B. , Rattleff, P. (Red.). Digitale medier og didaktisk design:

Brug, erfaringer og forskningKøbenhavn: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

Misfeldt, M.(2013). Kreativ Digital Matematik: henimod en værktøjsbaseret matematisk innovations-kompetence. I: Matematik, Vol. 2013, Nr. 2

Slot, M. F., Bundsgaard, J., Gissel, S. T., Hansen, I. T., & Lorentzen, R. F. (2013). Fra app'ernes planet til klasserummet: apps i fagundervisningen.

Sørensen, B., Audon, L. & Levinsen, K. (2010). Skole 2.0, Aarhus: Klim

Sørensen, B. H.& Levinsen, K. (2014). Didaktisk Design. Digitale Læreprocesser.

København: Akademisk forlag.

Tanggaard, L. (2006). Kreativitet skal læres. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Würzt, M. (2010). Børns multimodale tekstverden som potentiale i undervisningen.

Viden om Læsning, nr. 7, s. 1-6.

Siden er opdateret 15. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.