Konferencer og møder

Webinar om opmærksomhed på elevers trivsel og fællesskaber i fjernundervisning 5. – 9. og 10. klasse

Formålet er, at præsentere lærere og klasseteams for konkrete og praksisnære redskaber og metoder til at have fokus på elevernes trivsel og ”mentale sundhed” samt de sociale fællesskaber i klassen under COVID-19.

På webinaret præsenteres bl.a.:

  • En systematik til at holde overblik over elevernes trivsel
  • Sundhedsstjernen som et værktøj til at tale om elevernes trivsel og ”mentale sundhed”
  • Inspiration til elevsamtaler og klassesamtaler om trivsel i fjernundervisningen
  • Inspiration til undervisningsaktiviteter som har fokus på klassens sociale og faglige trivsel
  • Inspiration til forældreinddragelse om fjernundervisning, trivsel og ”mental sundhed”

Dato 

Torsdag d. 11. marts 2021

Tidspunkt 

11:30 - 12:30

Målgruppe

Lærere i 5.-9. og 10. klasse

Tilmelding

Læs mere

Siden er opdateret 15. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.