Redskab

Prøveforberedende materiale til elever i udskolingen

Her kan du finde materiale til forberedelsen til prøven i madkundskab. I materialet findes konkrete bud på, hvordan du kan arbejde med at forberede eleverne til den afsluttende prøve.

Materialet er udarbejdet som PowerPoint, der kan benyttes direkte i undervisningen. Materialet kan redigeres, tilpasses og differentieres efter behov og elevgruppe.

Målet med prøveforberedende forløb er at:

 • gøre eleverne klar til prøverne
 • give eleverne viden om prøvernes opbygning og struktur
 • støtte eleverne i at træffe kvalificerede valg i forbindelse med prøverne

Har du spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til læringskonsulenterne på emu-respons.

Find følgende i materialet til madkundskab:

Til lærere

 • Generel information om prøven
 • Eksempel på en undervisningsbeskrivelse
 • Eksempel på prøveoplæg
 • Links til lovgivning, vejledninger, film mv.

Til elever 

 • Før prøven
 • Prøvens forløb
 • Vurdering af prøven

gsk_prøveforberedende materialer

Prøveforberedende materialer i flere fag

Der findes lignende materialer til en række andre fag:

 

Dansk

 • Klar til retskrivningsprøven
 • Klar til læseprøven
 • Klar til prøven i skriftlig fremstilling
 • Klar til prøven i mundtlig fremstilling

Find materialerne her.

 

Matematik

 • Klar til prøven i matematik uden hjælpemidler
 • Klar til prøven i matematik med hjælpemidler
 • Klar til prøven i mundtlig matematik

Find materialerne her.

 

Engelsk

 • Klar til den mundtlige prøve i engelsk

Find materialet her.

 

Praktiske/musiske fag

 

Kulturfag

 

Sprogfag

 

Naturfag

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.