Artikel

”Hvis jeg skal arbejde som kok, skal det være i toppen”

Ambitionerne fejler ikke noget hos 15-årige Christian. Han har testet kokkedrømmene af i erhvervspraktik på en Michelin-restaurant, men burde han udnytte sine gode karakterer til en gymnasial uddannelse?

Samtalestartere

Du kan tale med din klasse om disse spørgsmål

 

Har du elever i din klasse, der føler sig forpligtet til at udnytte sine gode karakterer? Du kan sætte gang i elevernes refleksioner ved fx tale med klassen om:

  • Hvad vil det sige at være ambitiøs?
  • Kan det at være ambitiøs handle om andet end karakterer?
  • Er gymnasiet det eneste sted, hvor man bruger sit hoved?
  • Hvad kan Christian gøre, hvis han ændrer mening undervejs?

 

”Jeg har et ret godt snit. Så jeg tænker, at det vil være lidt mærkeligt at vælge kokkeuddannelsen, fordi jeg måske kan bruges et andet sted i samfundet.”

Sådan opsummerer Christian de tanker, han gør sig om det valg, han snart skal træffe.

Christian fra 9.y er ambitiøs. Han får flotte karakterer, og samtidig trækker kokkefaget i ham. Nu overvejer han, om han skal vælge mellem bøgerne og køkkenet, eller om der findes en måde at få begge dele?
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

For selv om han godt kan lide at lave mad – så godt, at han har fritidsjob på en restaurant og har været i ikke bare én, men tre erhvervspraktikker på forskellige restauranter – så er han i tvivl, om det vil være det rigtige at uddanne sig til kok.

Ikke kun fordi han overvejer, om hans gode hoved måske kan bruges til noget andet.

Men også fordi han fandt ud af i sin erhvervspraktik, at det faktisk er ret hårdt at arbejde i et Michelin-køkken.

”De mødte ind klokken 9 og gik først hjem klokken 1 om natten, og jeg kunne se, at de havde sindssygt travlt. Det virkede lige lovligt hårdt, og hvis jeg skal arbejde som kok, så skal det være i toppen.”

 

Lærerens erfaringer kan nuancere valget

Christian har talt med sine lærere om sine høje ambitioner og karakterer til en elevsamtale.

 

”Det var faktisk meget rart at høre en voksens take på det. Min lærer fortalte, at hun selv havde valgt én ting, fordi hun havde et godt snit efter gymnasiet, og så kunne hun mærke, at det var altså ikke det, hun skulle. Så talte vi lidt om, at man ikke behøver at udnytte en godt snit, bare fordi man har det.”

 

En stor beslutning

Med erhvervspraktikken i frisk erindring er Christian stadig i fuld gang med overvejelserne.

”Det er ret svært. Det tror jeg også, mange af de andre i klassen synes. Det føles lidt som om, at man vælger en retning for sit liv. Det kommer jo til at have ret stor betydning.”

Han prøver at lytte til sin mavefornemmelse. Og så overvejer han, om en eux kan være svaret.

”Jeg føler lidt, at jeg skal vælge mellem et arbejde, hvor jeg kan have det sjovt, eller at bruge mit gode snit til noget. Men jeg prøver at skabe muligheder, så jeg ikke behøver at vælge imellem de to ting. Det er også derfor, jeg overvejer eux'en, for den er jo lidt en blanding.”

 

Kreditering

Artiklen er skrevet af Emilie Agerbæk Nielsen for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Siden er opdateret 05. januar 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.