Børns udvikling og læring

Skolen er et særligt sted at lære, hvor barnet med sigte på fremtiden indgår i en udveksling med fortiden.

Lærere, pædagoger og ledelses viden og antagelser om børns udvikling og læring har betydning for den pædagogiske og didaktiske praksis. Dette tema præsenterer aktuel viden om børns udvikling og læring samt et analytisk værktøj til lære- og udviklingsprojekter.

Her kan du læse om, hvordan du som lærer eller pædagog kan arbejde, når du vil støtte og igangsætte lære- og udviklingsprojekter. Du kan også blive klogere på innovative læreprocesser i skolen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.